VƯƠNG TÍCH GIÚP NGƯỜI – TĂNG TUỔI THỌ

VƯƠNG TÍCH GIÚP NGƯỜI – TĂNG TUỔI THỌ
Tại tỉnh Giang Tô có một sai dịch là Vương Tích làm việc với Tri huyện Đường Nguyên Tố nhiều năm. Một năm, Vương Tích bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong lúc người nhà đang khóc lóc thảm thiết Vương Tích bỗng hét lên một tiếng, từ trong quan tài lồm cồm bò dậy khiến mọi người sợ hết cả hồn vía. Vương Tích thuật lại cho mọi người nghe:
-Trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng bỗng có hai người sai dịch đến bảo: “Nha môn gọi ông!” Tôi cứ nghĩ là Tri huyện Đường Nguyên Tố cho gọi tôi. Nào ngờ họ dẫn tôi tới miếu Thành Hoàng, ngoài cửa có một cây rất to, tỏa bóng mát tứ phía. Dưới gốc cây có bày nhiều bàn ghế. Hai người sai dịch bảo:
-Đây là quán trà Bạch Gia.
Bỗng có tiếng gọi:
-Vương Tích.
Hai người sai dịch bèn dẫn tôi vào trong điện. Có một vị quan thưa:
-Tuổi thọ của người này đã hết, nhưng 20 năm trước có cứu được 2 mạng người, được tăng thọ 1 kỷ (12 năm).
Thành hoàng trên điện phán:
-Vậy thì để hắn hồi dương!
Hai sai dịch bèn dẫn tôi ra ngoài, rồi bỏ đi. Tôi ngơ ngác không biết đường nào mà đi, bỗng thấy một người mặt tròn như bánh xe hét lớn:
-Đi mau! Đi mau!
Tôi kinh hãi hét lên mở mắt ra thì thấy mình nằm trong quan tài, toàn thân toát mồ hôi, khỏi hẳn bệnh. Còn chuyện cứu 2 mạng người thì là năm xưa khi có loạn thổ phỉ đánh phá Giang Tô, khi bỏ thành chạy loạn tôi gặp một bà lão dẫn theo một đứa bé gái khóc lóc thê thảm.
Tôi hỏi chuyện bà lão mới biết đứa bé gái là con quan huyện Giang Âm còn bà lão là vú nuôi của cô bé. Quan huyện đã bị giặc giết, bà vú dẫn cô bé chạy trốn, khổ nỗi tứ cố vô thân, không biết đi đâu, làm sao mà sống? Tôi thấy tình cảnh họ đáng thương bèn dẫn họ về nhà nuôi dưỡng một thời gian. Sau lại tìm được bạn đồng liêu thân thiết của quan huyện bèn dẫn họ đến nương nhờ khiến họ có đường sống.
(Nhân Quả Báo Ứng Lục)

Related Articles

Responses