Với sản phẩm đầu tay, Chi Pu đã cực chịu chi khi đầu tư hơn nửa tỉ cho trang phục.Với sản phẩm đầu tay, Chi Pu đã cực chịu chi khi đầu tư hơn nửa tỉ cho trang phục. 😮

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Lt


Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz