Với sản phẩm đầu tay, Chi Pu đã cực chịu chi khi đầu tư hơn nửa tỉ cho trang phục.Với sản phẩm đầu tay, Chi Pu đã cực chịu chi khi đầu tư hơn nửa tỉ cho trang phục. ?

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Lt


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of