VỢ PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, GIỮ GIỚI KHÔNG SÁT SANH – CHỒNG LIỀN KHỎI BỆNH LỴ.

VỢ PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, GIỮ GIỚI KHÔNG SÁT SANH – CHỒNG LIỀN KHỎI BỆNH LỴ.
(Nguồn: Ban Hộ Niệm Chùa Di Lặc).

Ở huyện Quỳ Môn tỉnh Tứ Xuyên có cư sĩ Lý Bồi, năm 1928, vì bọn thổ phỉ hoành hành, nên cư sĩ cùng vợ là Khâu Hoành Bạch chuyển nhà đến Huyện Vạn.

Mùa thu, sau khi nghe Pháp sư Đại Dụng giảng kinh, hai vợ chồng phát tâm tham gia Đông Xuyên Phật Học Xã, kiền thành niệm Phật, chưa từng có tâm giải đãi.

Đến tháng 8 năm sau, Lý cư sĩ bị bệnh lỵ rất nặng, đưa vào bệnh viện chữa trị hơn 10 ngày vẫn không thấy khá hơn, các bác sĩ bảo đem ông về hỏi ông muốn ăn gì thì cho ông ăn và lo tang sự là vừa, vì bệnh lý của ông đã hết thuốc chữa rồi.

Vợ con ông nghe xong sợ hãi khóc than thảm thiết, họ bèn đốt hương lên bàn Phật, cầu đức Phật A-Di-Đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm, xin các Ngài từ bi gia hộ cho ông được thoát khỏi kiếp nạn này, họ cầu:
“Nam mô A-Di-Đà Phật! Nam mô Quán Thế Âm Bồ-Tát!
Xin các Ngài gia hộ cho chồng con được hết bệnh, nếu anh ấy hết bệnh thì con nguyện suốt đời giữ giới không sát sinh, lại ăn chay trường 5 năm và còn ấn tống Quán Âm Khởi Tín để khuyến hoá những người hữu duyên.”

Vợ con ông vừa cầu nguyện xong, Lý cư sĩ đột nhiên gọi vợ đến bên giường và nói rằng:
“Vừa rồi anh thấy có một người đứng trước giường, màu da vàng óng giống các vị La-Hán, đứng một lúc rồi ẩn.”

Cũng thuốc đó mà uống trong suốt 10 ngày không thấy hiệu quả, nhưng hôm nay uống lại thấy hiệu quả ngay, mấy ngày sau bệnh lý của cư sĩ bớt hẳn, thân thể khoẻ mạnh như xưa.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ, CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT_()_

Related Articles

Responses