VÌ SAO KHI NIỆM PHẬT – TRÌ CHÚ NÊN DÙNG TRÀNG HẠT ?

________________
KINH HIỆU-LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG-ĐỨC
(Ngài Bảo-Tư-Duy dịch chữ Phạm ra chữ Hán
Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt.)

Bấy giờ Ngài Văn-Thù Sư-Lỵ (Manjusri) Pháp-Vương-Tử, Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, vì muốn đem lợi ích cho mọi loài hữu…

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x