TỪNG THƯƠNG REMIX | Phan Duy Anh ft DJ Trang Moon | Vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình…

video
play-rounded-fill
Vì quá yêu em nên anh mang hết duyên mình đánh đổi Cớ sao ông trời lạnh muốn trêu đùa để mình dễ đổ ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô tình vứt bỏ để rồi hỡi Trái Tim Không hề Nhưng không còn là của nhau [âm nhạc] [Vỗ tay]

Có bao giờ em giấu anh có bao giờ em trách anh có khi nào em nói em hết thương anh cô đơn đâu nào đau khổ nước mắt dâng tràn dẫu chiếc hôn cố xa vời không tổn thương để em không thấy anh buồn lòng thì đâu muốn buông giọt lệ sầu cứ

Qua một người luôn khiến em tổn thương lại cố chấp yêu đến cùng tựa tay anh đã sai đã vì ai mà anh khơ dài ngày cô đơn khổ đau anh không thể đến vì quá yêu [âm nhạc] [âm nhạc] Cớ sao ông trời lạnh muốn trêu đùa để

Mình dễ đổ ngày tháng bên nhau Mà sao em nỡ vô tình vẫn bỏ để rồi hãy cho thiên thu này nhưng không còn là của nhau [âm nhạc] một người luôn khiến em tổn thương lại cố chấp yêu điên cuồng đã thấy anh đã

Sai đã vì ai là Anh Thơ dài ngày còn em khổ đau anh không thể đến vì quá yêu em để anh mang hết duyên mình Cớ sao ông trời lạnh muốn trêu đùa đi [âm nhạc] nhưng không còn là của nhau ông trời lạnh muốn trêu đùa để biên giới

Ngày tháng bên nhau Mà sao em mơ vô tình hai trái tim chung nhịp nhưng không còn là của nhau [âm nhạc]

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture