TỤNG THẦN CHÚ HẾT ĐAU NHỨC NHANH CHÓNG.

(Trích “Nhân Quả Đất Việt” – Tác giả: Quang Tử).

Thật là nhiệm màu Thần Chú Diệt Định Nghiệp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Tôi cũng không ngờ thần chú linh ứng tới như vậy mặc dầu trước kia mình đã tụng kinh, sám hối, lễ Phật rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn chững…

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x