TỤNG CHÚ BA NĂM, THAY TÂM ĐỔI TÍNH

TỤNG CHÚ BA NĂM, THAY TÂM ĐỔI TÍNH

Có vị tăng ở Tân Chú Am, tính tình hung dữ lại ngu si, thường hay cải vã với mọi người. Do vậy mọi người trong chùa họp lại, quyết định trục xuất ông ra ngoài.
Khuya đêm đó, ông ngẫm nghĩ, thầm hối hận, tự nhủ chỉ còn cách chuộc lỗi là xin đóng cửa tu hành.
Sáng ra, ông xin trụ trì cho phép ông bế quan thanh tu. Vị thầy liền đáp ứng.
Vị tăng này trong thời gian bế quan nhập thất, nhất tâm tu hành, quyết sửa đổi, cải thiện mình. Ông nguyện giữ khẩu nghiệp thanh tịnh, chuyên trì chú Đại Bi. Tinh tấn niệm Quan Âm Bồ Tát, lễ Quan Âm Bồ Tát.
Sau ba năm ông ra khỏi thất, thành tựu đại trí huệ. Ông có thể giảng mọi diệu lý trong kinh điển, cả tứ thư ngũ kinh thế gian, không gì mà không am hiểu, ít ai bì kịp.
So với ngày xưa ông hiểu biết nông cạn, tính hung tợn hay cãi hay gây, thì giờ hoàn toàn trái ngược, giống như là hai người khác nhau.
Qua đây có thể thấy niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát và tụng chú Đại Bi có thể phá ngu si, khai mở trí huệ, cải sửa tính xấu.

Nguồn: Diệu Ngọc.

Related Articles

Responses