TU TRONG CẢNH BẬN RỘN

🌻TU TRONG CẢNH BẬN RỘN🌻

Có những người bận lo sinh kế gia đình, cứ sáng đã có mặt ở chợ, đến sẩm tối mới về tới nhà, rồi lo ăn uống giặt giũ cho con cái là tối mò, có rảnh lúc nào đâu mà tu?

Nếu bảo những người này phải tụng kinh, phải lần chuỗi niệm Phật, chắc hẳn không thế nào làm được.

Nhưng tu ở đây là, bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện, có mất thì chút thời gian nào đâu mà tu không được.

Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn ấy, chúng ta có ý nghĩ tốt, thốt lời nói lành, có hành động thiện, người khách hàng mến thương, khiến khách mua hàng càng lúc càng đông, việc làm ăn dễ phát đạt.

Nam Mô A Di Đà Phật_()_! Xin nhớ niệm 🙏

– Thiền sư Thích Thanh Từ –

Nguồn: Hoằng Truyền Tịnh Độ

Related Articles

Responses