TRÌ NIỆM THÁNH HIỆU ĐỊA TẠNG VÀ QUAN ÂM – BỆNH KHÔNG THỂ CHỮA CŨNG TỰ KHỎI.

TRÌ NIỆM THÁNH HIỆU ĐỊA TẠNG VÀ QUAN ÂM – BỆNH KHÔNG THỂ CHỮA CŨNG TỰ KHỎI.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).

Quan Âm Bồ Tát có lòng đại từ bi thương xót chúng sinh, với 32 Ứng Thân độ thoát tất cả loài hữu tình. Thiên Thủ Thiên Nhãn cứu chư khổ nguy – Địa Tạng Bồ Tát có đại hoằng nguyện, chúng sinh chưa độ hết thề chẳng thành Phật.

Hiền tự mình khi quy y Tam Bảo được nghe đại Pháp, biết Quan Âm và Địa Tạng là hai vị Đại Sĩ đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà có mối nhân duyên rất lớn: Sống – chết, bệnh hoạn và tất cả mọi khổ não đều được sự gia hộ của hai Ngài. Vì vậy Hiền thường tự trì thánh hiệu của hai vị ấy. Nếu gặp khi nguy nan hay đau khổ, đọc Kinh khẩn thiết, để cầu hai vị ấy, đã nguyện thì không bao giờ không linh nghiệm…
Vào giữa lúc tháng 8 năm 28 (1939) Hiền bắt đầu bị bệnh, Cha và Anh của Hiền đều có y thuật rất cao minh nhưng cũng đành bó tay, nôn nao lo lắng suốt ngày, ai đến thăm đều lắc đầu thở than cho rằng bệnh này không thể chữa được nữa.
Hiền tuy bệnh trọng nặng nhưng còn sáng suốt, tự biết rằng bệnh mình nếu muốn khỏi thì chỉ còn cách cuối cùng là phải nhờ ơn Chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng ban ơn mới được.
Lúc đó có Hoằng Nhất Pháp Sư và Thường Tính Pháp Sư đang tá túc ở Chùa Phổ Tế, làng Liên Hồ ấp Hiền đang ở. Tính Thường Pháp Sư nghe Hiền có bệnh bèn đến hỏi thăm, và tặng cho một bó hương rồi nói:
“Thắp hương này chí thành khẩn thiết tụng niệm Quan Âm và Địa Tạng Thánh hiệu, nhất định thế nào cũng sớm gặp Thầy gặp thuốc”.
Hiền ngày đêm thành tâm tụng niệm, gia nhân cũng tụng niệm theo. Bệnh tình có biến chuyển. Bó hương thắp hết thì bệnh đã khỏi hẳn. Trong lúc bệnh, khi nằm ngủ thường có ác mộng, bỗng thấy một ngọn núi lớn đổ xuống đè lên mình, Hiền liền niệm đại Sĩ Thánh hiệu. Bỗng lại thấy một quả núi lớn hơn bay đến chặn những ngọn núi đang muốn đổ như cảnh tượng này, chẳng phải chỉ một lần. Hiền không biết lấy gì để báo đáp hồng ân của các vị Đại Sĩ, nên ghi rõ Sự Tích Linh Cảm này để mọi người nếu có đọc được đều khởi tín nguyện.

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ, CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT_()_

Nguồn: Liu Thiêjn Như.

Related Articles

Responses