TỘI ÁC TIỀN KIẾP CỦA MỘT VỊ THẦY GIÁO

TỘI ÁC TIỀN KIẾP CỦA MỘT VỊ THẦY GIÁO

Xin thuật thêm câu chuyện Sư phụ đã kể cho tôi nghe:
Có một vị thầy giáo, ba mươi năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám song cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ, bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo.
Gần đây nhờ tin Phật chí thành, nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Dưới sự hỗ trợ dẫn dắt của Sư phụ, căn bệnh nan y của ông hiện nay đã lành.

Té ra vị thầy giáo này kiếp trước là Đại quan của triều Thanh, do đối với phạm nhân ông hay cùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng… quất vào lưng phạm nhân, người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tay, lăng nhục … và còn đánh gãy chân phạm nhân.
Những người bị chết đó đeo theo ông đến tận ngày nay, hành ông đủ thứ bệnh đau nhức.

Lúc họ – oan gia trái chủ nhập vào ông, thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la, gào thét, không ngừng trách trời già bất công: “Người tàn bạo như thế vì sao đời này vẫn được làm thầy giáo?”…
Sư phụ đã bao phen giải thích: Công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người, tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một hai kiếp mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp…. khác cũng đều có ảnh hưởng liên quan, bởi vậy không nên oán trách người, đừng sinh tâm tật đố.

Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối, thế nên vị thầy giáo này, ngay hiện trường đã quỳ xuống, tâm hướng về oan gia trái chủ thiết tha sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa, theo các đòi hỏi của họ, còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau:
1. Lập bài vị siêu độ cho họ.
2. Bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện.
3. Đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi nguời cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này.

Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình vị giáo thọ kia ngày một tốt hơn, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu!

Tăng nữ sĩ

(Trích báo ứng hiện đời 6, Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch)
————————
Nam Mô A Di Đà Phật- xin thường niệm!

Related Articles

Responses