TỜ HƯỚNG DẪN, HỘP ĐỰNG HƯƠNG [CÓ IN HÌNH PHẬT] BỊ [NGƯỜI TA DÙNG XONG] TÙY TIỆN VỨT ĐI. CẦU LỢI NHƯ VẬY, TÔI SỢ LÀ CHẲNG

TỜ HƯỚNG DẪN, HỘP ĐỰNG HƯƠNG [CÓ IN HÌNH PHẬT] BỊ [NGƯỜI TA DÙNG XONG] TÙY TIỆN VỨT ĐI. CẦU LỢI NHƯ VẬY, TÔI SỢ LÀ CHẲNG NHỮNG CON CHÁU TUYỆT DIỆT MÀ CÒN SỢ KHI KẺ ẤY MỘT HƠI THỞ RA KHÔNG HÍT VÀO ĐƯỢC SẼ VĨNH VIỄN ĐỌA TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ BỞI ĐÃ PHÁT KHỞI LÒNG KHINH NHỜN HÌNH TƯỢNG PHẬT, BỒ TÁT….

Chuyện buôn bán hương dễ vun bồi phước nhất mà cũng dễ tạo nghiệp nhất! Chế tạo hương không tinh khiết, ganh đua trang hoàng cho mới lạ: Đem hình tượng Phật, Bồ Tát in trên tờ hướng dẫn cũng như in trên hộp đựng hương. Lại còn đem hình tượng Phật, Bồ Tát gắn vào chính giữa vòng nhang, kẻ vô tri đua nhau mua sắm. Cái tội khinh nhờn kể sao cho xiết? Tờ hướng dẫn, hộp đựng hương bị [người ta dùng xong] tùy tiện vứt đi. Cầu lợi như vậy, tôi sợ là chẳng những con cháu tuyệt diệt mà còn sợ khi kẻ ấy một hơi thở ra không hít vào được sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ bởi đã phát khởi lòng khinh nhờn hình tượng Phật, Bồ Tát cho cả ta lẫn người, khiến cho người kính Phật cũng mắc đại tội, huống là kẻ chẳng có lòng tin ư?

– Trích sách “Tu Học Bắt Đầu Từ Gia Đình”, Ấn Quang đại sư khai thị, Như Hòa chuyển ngữ.
Nguồn: An sĩ Toàn Thư- Huệ Bình

Related Articles

Responses