Một Tiếng Nói

Tín hiệu tích cực đầu tiên từ đàm phán liên Triều: Triều Tiên sẽ tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018!Tín hiệu tích cực đầu tiên từ đàm phán liên Triều: Triều Tiên sẽ tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018!


Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz