THÔNG BÁO (ĐÃ CÓ PHẬT TỬ THỈNH HẾT RỒI Ạ)

🙏THÔNG BÁO🙏 (ĐÃ CÓ PHẬT TỬ THỈNH HẾT RỒI Ạ)

Hiện tại Ban ấn tống có 2 quyển kinh đó là: “Kinh Địa Tạng & Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ” – Do quá trình vận chuyển nên bị xước bìa, tình trạng như hình bên dưới… Nhưng giấy và chữ bên trong không hề bị ảnh hưởng gì!
Để tiết kiệm chi phí in ấn và thiêu hủy kinh sách – Quý vị nào muốn thỉnh hai quyển kinh này để về trì tụng – hoan hỷ nhắn tin cho Thiện Như ạ! Xin cảm ơn🙏

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏


Related Articles

Responses