Thời gian này chỉ nên đặt việc tu tập lên hàng đầu. Kính mời quý đạo hữu cùng mình chép Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho c

Thời gian này chỉ nên đặt việc tu tập lên hàng đầu. Kính mời quý đạo hữu cùng mình chép Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chúng sanh đang bị đau khổ vì dịch bệnh ạ
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏🙏🙏

Related Articles

Responses