THOÁT NẠN DỊCH BỆNH NHỜ HỌA VẼ VÀ THỜ PHỤNG HÌNH TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ – TÁT TẠI GIA.

THOÁT NẠN DỊCH BỆNH NHỜ HỌA VẼ VÀ THỜ PHỤNG HÌNH TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ – TÁT TẠI GIA.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định)

Đời Đường, ở Lộ Châu có ngự sử Khang Cư Thông, là người nhất mực thành kính, đã nhiều năm phụng thờ Bồ Tát Địa Tạng, Ông rất thành tâm vẽ hình Bồ Tát, chưa bỏ hình nào, những hình ông vẽ đều có hào quang sáng tỏ, có lẽ đều do tín tâm này.

Một hôm, khi ông đang mơ màng thì thấy hai vị quan binh phi ngựa đến đuổi bắt, ông rất là sợ hãi. Hai vị này xuống ngựa nói rằng:
“Chúng ta lầm rồi! Địa Tạng Đàn Việt. Tuy có lỗi, nhưng khó mà ghép tội… ”.
Nói xong họ biến mất… Khang Cư Thông choàng tỉnh giấc, từ đó lại càng thành tâm hơn.

Đến đời Hy Tông Quảng Nguyên, trong nước xảy ra nạn dịch bệnh, người chết chất thành núi, Khang Cư Thông lại mơ thấy trăm ngàn ma quỷ đi qua cửa nhà ông rồi nói rằng:
“Nhà này là phòng Thất của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta là kẻ tôi tớ, cẩn thận đừng vào nhà này!”.
Nạn dịch bệnh năm đó, cả gia đình Khang Cư Thông được thoát nạn.

Đến năm Trung Hòa, Ông có việc phải đi xa, rồi bị lạc đường trong bão tuyết, ông vội nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chợt có con Oanh Vũ bay xuống bãi tuyết, Ông thấy lạ bèn đuổi theo, một lúc sau thì ra đến được đường chính, ông thoát chết lần nữa.

Đến đời Quang Khải, Ông bị bệnh nhưng vẫn thành tâm trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cầu mong Ngài gia hộ cho được khỏi bệnh… Và Ông lại nằm mơ thấy có vị Thầy đến nói:
“Xưa kia ngươi giết con chim xanh của ta, tội giáng xuống địa ngục. Nay đã đến lúc phải đền nghiệp đó, ngươi sẽ phải chịu khổ hai ngày mới được sanh về Tịnh Độ”.
Nghe vị Thầy nói xong ông dập đầu lễ bái, bệnh trong người liền khỏi, qua hai ngày thì mất.
(Biên dịch: Liêu Nguyên)

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

Related Articles

Responses