THÀNH TÂM LỄ LẠY BỒ TÁT QUAN ÂM – BỆNH ĐỘNG KINH BÌNH PHỤC THẦN KÌ.

THÀNH TÂM LỄ LẠY BỒ TÁT QUAN ÂM – BỆNH ĐỘNG KINH BÌNH PHỤC THẦN KÌ.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).

Mùa đông năm Tuyên Thống Nguyên, đời nhà Thanh, vợ ông X là Tiêu Phu nhân mắc chứng bệnh động kinh, chân tay run lẩy bẩy rồi ngất đi. Sau khi sinh đứa con ra rồi bất tỉnh nhân sự, cấm khẩu, hôn mê hai ngày đêm.

Ông X ngồi cạnh giường không biết tính làm sao. Bỗng vợ ông mở miệng gọi tên ông và con nói rằng:
– Mau cúi lạy Quan Thế Âm Bồ Tát!.
Ông bèn hỏi:
– Bồ Tát ở đâu?
Vợ ông trả lời:
– Là ở trên cái bàn ngay cửa sổ.
Ông vội vàng chạy tới cúi lạy, lạy xong vợ ông đã mở mắt, người tỉnh táo ăn nói như thường. Ông X hỏi:
– Bồ Tát mặc quần áo gì?
Vợ ông trả lời:
– Bồ Tát mặc áo bào trắng, có thêu hình chữ Vạn.

Một năm sau, Vợ ông may một cái áo bào có thêu hình chữ Vạn, ông X đích thân mang đến Chùa Phổ Đà. Gặp lúc Bác Sĩ Ngũ Đình Phương đi cùng thuyền, nghe Bác Sĩ nói về lợi ích của việc ăn chay. Từ đó ông không ăn các loại thịt nữa, đây cũng là một nhân duyên kỳ lạ…

Vợ ông nghe lời của Mẹ tôi, hàng tháng vào ngày mùng 9, ăn chay và thắp hương lễ lạy Bồ Tát Quan Âm. Khi Mẹ ông X ốm nặng, Vợ ông tự cắt thịt của mình để làm thang thuốc. Thành tâm có hiếu như vậy cho nên được Đại Sĩ hiển linh cứu giúp. Đây là chuyện thực không phải ngẫu nhiên.
(Cư Sĩ Lâm – Địa Tạng Hội Linh Cảm Ký Thuật).

Related Articles

Responses