THÁNG VU LAN NÀY CHÚNG TA LÀM GÌ ?

THÁNG VU LAN NÀY CHÚNG TA LÀM GÌ ?

Tháng 7 âm này là tháng mà chư Phật ,Bồ Tát cũng rất bận rộn để cứu vớt chúng sanh ba đường ác đạo và tháng này âm phủ xá tội cũng như xét duyệt cho tội nhân về dương gian thăm gia đình cũng như nhắc nhở con cháu làm phước thiện hồi hướng,tháng này có rất nhiều sự kiện và ngày cuối cùng của tháng này là Ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng, nếu ai đủ duyên hãy phát nguyện lễ lạy Bồ Tát 3000 lạy trong tháng này đi,mỗi ngày lạy 100 lạy thì từ đây tới cuối tháng sẽ xong 2700,ngày cuối vía Bồ Tát hãy gia tăng lễ lạy 300 lạy cuối để cúng dường Bồ Tát.Sau cùng đồng đem công đức đó hồi hướng ba đường ác là địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh và tất cả vong linh vất vưởng ko siêu thoát chí thành nguyện nhờ công đức này tất cả chúng sanh ấy đều sẽ có duyên với Bồ Tát Địa Tạng và Tam Bảo.Nếu mọi người cùng đồng lòng chung sức làm vậy thời Cõi âm vui mừng,vô số chúng sanh thoát khổ và có nhân Bồ Đề,vậy thì hãy cùng nhau làm thôi đại chúng nhé. NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏🙏🙏.
NGUỒN: ẨN DANH
SƯU TẦM:Huệ Bình

Related Articles

Responses