TẶNG SÁCH PHẬT GIÁO MIỄN PHÍ! (SÁCH ĐÃ HẾT).

TẶNG SÁCH PHẬT GIÁO MIỄN PHÍ! (SÁCH ĐÃ HẾT).

Nam Mô A Di Đà Phật! Hiện tại Ban ấn tống bên Thiện Như còn một số ít sách, truyện tranh Phật giáo muốn gửi tặng đến quý đạo hữu nào cần thỉnh ạ! Dưới đây là tên sách tặng miễn phí:
– Sách “Làm Chủ Vận Mệnh”. (ĐÃ HẾT)
– Truyện tranh “Sự Tích Đức Phật Dược Sư”. (ĐÃ HẾT)
– Truyện tranh “Sự Tích Phật Thích Ca”. (ĐÃ HẾT)
– Truyện tranh Phật Giáo “Liễu Phàm Tứ Huấn”. (ĐÃ HẾT)
– Sách “Điều Kì Diệu Của Nước & Những Câu Chuyện Niệm Phật Chữa Ung Thư và HIV”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG“Tài Sản Không Bao Giờ Mất”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Những Trở Ngại Là Chướng Duyên Hay Thắng Duyên”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Biết Ơn và Đền Ơn”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Hoa Sen Trong Bùn”. (ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Tu Là Dừng, Chuyển và Sạch Nghiệp”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Tội Phước Nghiệp Báo”.(ĐÃ HẾT)
– Truyện ngắn PG “Tu Trước khổ Sau Vui”.(ĐÃ HẾT)

(Quý đạo hữu nào cần thỉnh sách miễn phí, vui lòng thỉnh trực tiếp dưới phần bình luận bài viết của Liu Thiện Như)

* LƯU Ý: Thỉnh sách, vui lòng làm theo các bước sau:
– viết có dấu, ghi rõ họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, tên sách cần thỉnh…

P/S: Vì số lượng sách có hạn (mỗi đầu sách chỉ có 1 đến 2 quyển), nếu hết sớm Thiện Như sẽ báo, mong quý vị hoan hỷ!

NAM MÔ A – DI – ĐÀ PHẬT! XIN THƯỜNG NIỆM_()_
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT_()_

Related Articles

Responses