TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY

1/ Quy y Phật tức là quy y bản tính Giác của chính mình. Giác thì không mê.
2/ Quy y Pháp tức là quy y bản tính Chính của chính mình. Chính thì không tà.
3/ Quy y Tăng tức là quy y bản tính Tịnh của chính mình. Tịnh thì không nhiễm.

NGŨ GIỚI

1/ Không sát sinh, lớn không cố ý giết người, vừa không cố ý giết những loài vật lớn, nhỏ không cố ý giết những loài vật nhỏ bé như kiến, gián, muỗi, ruồi … Không bảo người giết. Không tán thán việc giết. Không truyền bá việc giết. Miệng không nói điều giết chóc. Ý không nảy sinh muốn giết hoặc muốn người hay con vật nào đó chết.

2/ Không nói dối. Không nói những điều mình không biết chắc mà như mình biết chắc. Không nói dựa. Không nói ám chỉ, vòng vo để khiến người khác hiểu sai hoặc phiến diện về sự thật. Không nói quá sự thật. Không im lặng trái ngược với sự thật.

3/ Không trộm cướp từ của cải, tiền bạc giá trị lớn cho tới cây kim, sợi chỉ mà chủ nhân không cho thì không được lấy, không đồng ý cho dùng thì không được dùng. Bảo vệ của cải của người khác như bảo vệ của cải của mình. Không tranh đoạt cái không phải của mình. Không lạm dụng lòng tốt, sức lực, của cải và mối quan hệ của người khác để trục lợi cá nhân.

4/ Không tà dâm, tức là không quan hệ với người không phải vợ hay chồng mình. Không thủ dâm. Không quan hệ tình dục trước hôn nhân (bao gồm hôn nhân đồng tính). Không sử dụng thuốc, chất hoặc vật dụng kích dục. Không xem film, hình ảnh kích dục. Không nói lời dâm dục. Không ám chỉ việc dâm dục. Không truyền bá, tán thán dâm dục.

5/ Không đắm chìm vào những thứ làm mê lòng người như ma túy, chất hướng thần, rượu, bia, cờ bạc, trò chơi điện tử, điện thoại thông minh, …

Tam quy, ngũ giới không phải chuyện dễ. Ai làm được trọn vẹn thì không còn là phàm phu. Khó không có nghĩa không thực hiện, không giữ được thì phải đọa. Đọa ngay trong đời này. Vì đọa là đi xuống: tinh thần đi xuống, phẩm giá đi xuống. Phật Pháp dậy chúng ta nâng cao phẩm giá, trở về với cội nguồn tâm trong sạch. Giữ được 1 phần giới thì phẩm giá được nâng lên một phần. Phạm 1 phần giới thì phẩm giá hạ xuống 1 phần. Còn sau khi mất thân người thì vô cùng khó có lại. Có thân người là đời trước giữ ngũ giới. Đời này có thân người liền phạm ngũ giới. Đời sau không thể có thân người được nữa. Cho nên Phật nói chúng sinh mất thân người đọa vào ba đường ác nhiều như đại địa, chúng sinh bỏ thân người này có được thân người khác chỉ như đất trên đầu ngón tay.

Tam quy, ngũ giới là căn bản của Phật Pháp, tức là tất cả Phật Pháp đều triển khai ra từ đó. Ý nghĩa của nó nói rộng ra là kinh Hoa Nghiêm, là Đại Tạng Kinh, là tất cả Kinh mà Phật đã và chưa nói. Mà nói tóm lại thì chỉ có 1 câu: Dứt tất cả ác, làm tất cả lành.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Related Articles

Responses