Xem ngày lành tháng tốt 20/9/2023: Dù là việc lớn hay nhỏ đều có thể làm trong hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 20, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 6, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Tân Tỵ - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 20/9/2023 tức (6/8/Quý Mão) là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 17/9/2023: Việc đại sự nên đợi ngày thuận lợi hơn để tiến hành

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 17, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 3, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Mậu Dần - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 17/9/2023 tức (3/8/Quý Mão) là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Ngày 17/9/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 16/9/2023: Tuy không quá tốt nhưng mọi việc đều có thể xuôi chèo mát mái trong ngày hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 16, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 2, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Đinh Sửu - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 16/9/2023 tức (2/8/Quý Mão) là ngày Câu Trần Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 15/9/2023: Tránh giao dịch ký kết nhưng có thể khai trương buôn bán

Ngày dương lịch: Thứ Sáu, ngày 15, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 1, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Bính Tý - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 15/9/2023 tức (1/8/Quý Mão) là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo. Ngày 15/9/2023 là ngày Vãng vong.... Read more

Ngày lành tháng tốt 14/9/2023: Nên tránh động thổ cũng như giao dịch mua bán

Ngày dương lịch: Thứ Năm, ngày 14, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 30, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Ất Hợi - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 14/9/2023 tức (30/7/Quý Mão) là ngày Câu Trần Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 13/9/2023: Nên tránh ăn hỏi, cưới gả trong ngày hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 13, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 29, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Giáp Tuất - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 13/9/2023 tức (29/7/Quý Mão) là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, là một ngày tốt. Ngày 13/9/2023... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 12/9/2023: Từ hôn thú đến cầu tài lộc hay xuất hành đi xa đều thuận lợi

Ngày dương lịch: Thứ Ba, ngày 12, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 28, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Quý Dậu - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 12/9/2023 tức (28/7/Quý Mão) là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo. Ngày 12/9/2023 là ngày Vãng vong,... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 11/9/2023: Nếu có việc lớn cần làm thì nên đợi ngày thuận lợi hơn

Ngày dương lịch: Thứ Hai, ngày 11, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 27, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Nhâm Thân - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 11/9/2023 tức (27/7/Quý Mão) là ngày Thiên Lao Hắc Đạo. Ngày 11/9/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 10/9/2023: Đây là ngày cuối tuần đẹp nhất trong tháng 9

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 10, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 26, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Tân Mùi - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 10/9/2023 tức (26/7/Quý Mão) là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 9/9/2023: Chị em có thể chọn hôm nay để thẩm mỹ, làm đẹp

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 9, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 25, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Canh Ngọ - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 9/9/2023 tức (25/7/Quý Mão) là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 8/9/2023: Tranh chấp hay tố tụng đều thuận lợi

Ngày dương lịch: Thứ Sáu, ngày 8, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 24, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Kỷ Tỵ - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Bạch Lộ Ngày 8/9/2023 tức (24/7/Quý Mão) là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 7/9/2023: Nên hạn chế làm việc lớn, vẫn có thể tiến hành làm các việc nhỏ

Ngày dương lịch: Thứ Năm, ngày 7, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 23, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Mậu Thìn - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 7/9/2023 tức (23/7/Quý Mão) là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo. Ngày 07/9/2023 là ngày Nguyệt kỵ,... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 6/9/2023: Cưới hỏi hay giao dịch làm ăn đều không nên làm

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 6, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 22, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Đinh Mão - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 6/9/2023 tức (22/7/Quý Mão) là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Ngày 06/9/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 5/9/2023: Xây dựng, động thổ, cải tạo nhà cửa đều tốt

Ngày dương lịch: Thứ Ba, ngày 5, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 21, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Bính Dần - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 5/9/2023 tức (21/7/Quý Mão) là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 4/9/2023: Nhìn chung nên tránh làm việc lớn trong ngày hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Hai, ngày 4, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 20, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Ất Sửu - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 4/9/2023 tức (20/7/Quý Mão) là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, là một ngày tốt. Ngày 4/9/2023... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 2/9/2023: Tố tụng, tranh chấp dễ đạt thành công trong hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 2, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 18, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Quý Hợi - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 2/9/2023 tức (18/7/Quý Mão) là ngày Câu Trần Hắc Đạo. Ngày 2/9/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 3/9/2023: Đây là một trong những ngày đẹp nhất tháng 9!

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 3, tháng 9, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 19, tháng 7, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Giáp Tý - Tháng: Canh Thân - Năm: Quý Mão Tiết khí: Xử thử Ngày 3/9/2023 tức (19/7/Quý Mão) là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, là một ngày tốt. Tổng quan... Read more

Hide picture