Uphold rót 5 tỷ USD vào giải pháp thanh toán xuyên biên giới của Ripple

Uphold và Ripple hợp tác để chuyển đổi các giao dịch xuyên biên giới, tận dụng kiến ​​thức chuyên môn về công nghệ Web3 để đổi mới tài chính toàn cầu.Uphold, nền tảng tài chính Web3 hàng đầu, đã công bố hợp tác với Ripple. Sự hợp tác này nhằm mục đích cách mạng hóa... Read more

Hide picture