Xem ngày lành tháng tốt 1/11/2023: Đây là một trong những ngày đẹp nhất của tháng

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 1, tháng 11, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 18, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Quý Hợi - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 1/11/2023 tức (18/9/Quý Mão) là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Ngày 01/11/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 31/10/2023: Rất ít sao đẹp nên việc quan trọng cần đợi ngày khác

Ngày dương lịch: Thứ Ba, ngày 31, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 17, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Nhâm Tuất - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 31/10/2023 tức (17/9/Quý Mão) là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 30/10/2023: Làm việc hiếu trong ngày hôm nay sẽ rất trọn vẹn

Ngày dương lịch: Thứ Hai, ngày 30, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 16, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Tân Dậu - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 30/10/2023 tức (16/9/Quý Mão) là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 29/10/2023: Một chuyến xuất hành du lịch cùng gia đình là sự lựa chọn tuyệt vời

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 29, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 15, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Canh Thân - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 29/10/2023 tức (15/9/Quý Mão) là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 28/10/2023: Việc lớn việc nhỏ đều không nên làm với bất kỳ tuổi nào

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 28, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 14, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Kỷ Mùi - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 28/10/2023 tức (14/9/Quý Mão) là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Ngày 28/10/2023 là ngày Nguyệt kỵ.... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 27/10/2023: Chớ nên thẩm mỹ, chữa bệnh vào ngày hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Sáu, ngày 27, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 13, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Mậu Ngọ - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 27/10/2023 tức (13/9/Quý Mão) là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Ngày 27/10/2023 là Ngày Sát chủ.... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 26/10/2023: Nếu nhà cửa cần cải tạo, nên làm trong hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Năm, ngày 26, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 12, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Đinh Tỵ - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 26/10/2023 tức (12/9/Quý Mão) là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 25/10/2023: Nên chọn hôm nay để nhận xe, mua nhà

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 25, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 11, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Bính Thìn - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 25/10/2023 tức (11/9/Quý Mão) là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Ngày 25/10/2023 là ngày Vãng vong.... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 24/10/2023: Bất kể việc lớn nhỏ đều nên tiến hành trong hôm nay để được vạn sự như ý!

Ngày dương lịch: Thứ Ba, ngày 24, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 10, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Ất Mão - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 24/10/2023 tức (10/9/Quý Mão) là ngày Câu Trần Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 23/10/2023: Cần tránh làm những việc liên quan đến giấy tờ, tố tụng trong hôm nay

Ngày dương lịch: Thứ Hai, ngày 23, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 9, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Giáp Dần - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Sương Giáng Ngày 23/10/2023 tức (9/9/Quý Mão) là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 22/10/2023: Tuy không quá thuận lợi nhưng vẫn có thể tiến hành các việc nhỏ

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 22, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 8, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Quý Sửu - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 22/10/2023 tức (8/9/Quý Mão) là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 21/10/2023: Trong hôm nay, bất kể việc lớn hay nhỏ đều nên cân nhắc trước khi tiến hành

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 21, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 7, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Nhâm Tý - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 21/10/2023 tức (7/9/Quý Mão) là ngày Thiên Lao Hắc Đạo. Ngày 21/10/2023 là ngày Tam nương... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 20/10/2023: Hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất tháng 10!

Ngày dương lịch: Thứ Sáu, ngày 20, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 6, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Tân Hợi - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 20/10/2023 tức (6/9/Quý Mão) là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 19/10/2023: Mọi việc khởi tạo đều dễ thành, nhất là liên quan đến học vấn thi cử

Ngày dương lịch: Thứ Năm, ngày 19, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 5, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Canh Tuất - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 19/10/2023 tức (5/9/Quý Mão) là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Ngày 19/10/2023 là ngày Nguyệt kỵ:... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 16/10/2023: Không nên làm nhiều việc, cần tránh nhất là cưới hỏi, hôn thú

Ngày dương lịch: Thứ Hai, ngày 16, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 2, tháng 9, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Đinh Mùi - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 16/10/2023 tức (2/9/Quý Mão) là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 15/10/2023: Rất nhiều sao tốt trong ngày hôm nay, các việc lớn dễ thành

Ngày dương lịch: Chủ Nhật, ngày 15, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 1, tháng 9 , năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Bính Ngọ - Tháng: Nhâm Tuất - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 15/10/2023 tức (1/9/Quý Mão) là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Ngày 15/10/2023 là ngày Sát... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 14/10/2023: Ngoại trừ cưới hỏi, giá thú thì mọi việc đều có thể làm

Ngày dương lịch: Thứ Bảy, ngày 14, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 30, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Ất Tỵ - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 14/10/2023 tức (30/8/Quý Mão) là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 13/10/2023: Nếu có kế hoạch thẩm mỹ, làm đẹp thì nên rời sang ngày khác

Ngày dương lịch: Thứ Sáu, ngày 13, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 29, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Giáp Thìn - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 13/10/2023 tức (29/8/Quý Mão) là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 12/10/2023: Khai trương, mở cửa hàng, buôn bán lớn nhỏ đều ít gặp trở ngại

Ngày dương lịch: Thứ Năm, ngày 12, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 28, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Quý Mão - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 12/10/2023 tức (28/8/Quý Mão) là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Tổng quan việc nên làm và... Read more

Xem ngày lành tháng tốt 11/10/2023: Không tốt cho nhiều việc, cần thận trọng nếu phải làm đại sự

Ngày dương lịch: Thứ Tư, ngày 11, tháng 10, năm 2023 Ngày âm lịch: Ngày 27, tháng 8, năm Quý Mão Bát tự: Ngày: Nhâm Dần - Tháng: Tân Dậu - Năm: Quý Mão Tiết khí: Hàn Lộ Ngày 11/10/2023 tức (27/8/Quý Mão) là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Ngày 11/10/2023 là ngày Dương công kỵ.... Read more

Hide picture