Quỹ Forex MyForexFunds bị cáo buộc gian lận 300 triệu USD

CFTC và SEC Ontario đã đóng băng MyForexFunds vì cáo buộc hoạt động gian lận, nêu bật những lỗ hổng trong ngành giao dịch quỹ.Vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã giáng đòn đầu tiên bằng việc đóng băng toàn bộ hoạt động và tài khoản ngân hàng của công... Read more

Hide picture