Tin tặc Triều Tiên giả dạng quan chức và nhà báo, nhắm mục tiêu vào tiền điện tử

Hacker hands using laptop computer to codeTin tặc Triều Tiên đã đóng giả làm nhà báo và cơ quan chính phủ Hàn Quốc, nhắm mục tiêu vào tiền điện tử.Tin tặc Triều Tiên được cho là đang giả danh nhà báo và cơ quan chính phủ Hàn Quốc để đánh cắp tiền điện tử.Một báo... Read more

Hide picture