Nghỉ lễ, cha mẹ cùng con sáng tạo tranh nghệ thuật bằng dây

Làm đồ thủ công là một trong những cách gắn kết cha mẹ và con cái tốt nhất. Có vô số những thứ có thể làm chỉ với các dụng cụ đơn giản như màu, giấy, dây... Trong dịp nghỉ lễ 2/9, cha mẹ và con cái có thể tận dụng thời gian này để... Read more

Hide picture