Cathie Wood tiếp tục bán cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust

ARK Invest đã bán 163.722 cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), kiếm được 5,02 triệu USD.Như đã biết, công ty của Cathie Wood, Ark Invest, đã thu mua cổ phiếu Coinbase và Robinhood trong một thời gian dài.Ngoài Coinbase và Robinhood, Ark Invest còn nắm giữ cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).Theo Coindesk, ARK... Read more

GBTC của Grayscale giảm xuống 15%, mức thấp nhất trong 2 năm

Sản phẩm đầu tư Bitcoin (BTC) của Grayscale, Grayscale BTC Trust (GBTC), đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Theo dữ liệu trên YCharts, mức chiết khấu của GBTC so với giá trị tài sản ròng (NAV) của BTC đã giảm xuống 15,87% kể từ ngày 13 tháng 10. Lần cuối cùng mức chiết... Read more

Hide picture