6 đặc điểm con cái thừa hưởng từ mẹ

Khi con chào đời, có lẽ bạn không chỉ thắc mắc chúng sẽ thừa hưởng đặc điểm gì từ cha mẹ. Điều gì khiến một số em bé trông giống mẹ hơn, trong khi những em khác lại giống cha? Điều này có lẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa gen và lối sống.... Read more

Hide picture