TẠC TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ – TÁT, THƯỜNG XUYÊN TRÌ NIỆM DANH HIỆU NGÀI MÀ THOÁT CHẾT NHIỀU LẦN.

TẠC TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ – TÁT, THƯỜNG XUYÊN TRÌ NIỆM DANH HIỆU NGÀI MÀ THOÁT CHẾT NHIỀU LẦN.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định)

Triều nhà đường, có một vị quan Biệt giá, tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thật, vâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng Vua thương và các quan đều kính nể, dưới cũng được hàng nhân dân yêu mến, xem ông như một vị phúc tinh vậy.

Một ngày kia, ông vào chùa hỏi các vị Tăng:
– Bạch các ngài! Kẻ tại gia cư sĩ như tôi đây nên thờ vị Phật hay là vị Bồ Tát nào?.

Khi ấy các vị Tăng đều nói khác nhau, sau rốt có một vị nói rằng:
– Quan lớn nên thờ đức Địa Tạng, vì Ngài đã vâng lời Phật, thề độ tất cả chúng sinh trong tam giới lục đạo.

Kiện Khác nghe rồi để vào lòng và hướng lên chánh điện lạy Phật. Khi từ giã các vị Tăng mà trở về, thì ông nghĩ:
“Đức Địa Tạng đã vâng lời Phật dạy mà phát nguyện độ hết chúng sinh thì lẽ nào Ngài không độ ta?”
Ông phát nguyện khắc tượng Địa Tạng từ khi đó, nên quyết lòng tìm mua cho được cây chiên đàn thật tốt, rồi tìm thợ thiện nghệ mà thuê họ chạm tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát vừa tinh xảo lại vô cùng trang nghiêm, ai nhìn thấy Ngài cũng khởi lòng tín ngưỡng… Từ đó, ông làm lễ an vị tượng và thường dùng hương hoa cúng dường, khi đi đứng nằm ngồi đều thầm niệm danh hiệu của đức Địa Tạng.

Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời vua Trang Tông, khắp thiên hạ đều nổi loạn, Kiện Khác bị cũng bị loạn quân vây kín, sắp thấy cái chết trước mắt, nhưng ông vẫn định tâm chuyên niệm danh hiệu của đức Địa Tạng. Khi ấy, bên loạn quân dường như bị cái mãnh lực gì đó làm cho họ ghê sợ trong lòng rồi tự nhiên giải tán, chớ không vây ép Kiện Khác nữa, nên ông được bình an vô sự.

Sang niên hiệu Trường Hưng, ông vâng thánh chỉ đi phó nhiệm một Châu kia, nhưng khi đi được nửa đường lại gặp bọn loạn quân vây đánh. Trong lúc nguy hiểm đấy, ông đành buông xuôi đợi cho chúng giết, bỗng nhiên bọn loạn quân kia lại nhìn thấy một vị Tăng, chớ không phải là Kiện Khác. Chúng liền hối hận vô cùng, cầu Ngài tha lỗi cho chúng ăn năn sám hối, thì vị Tăng đó vui vẻ nói rằng:
“Tham, sân, si là ba thứ độc, nó làm cho người đời phải trôi lăn trong tam đồ lục đạo, chịu sự khốn khổ gớm ghê. Vậy ta khuyên chúng ngươi hãy ráng trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ và quy y Tam Bảo, đặng nhờ phần an lạc về sau, cho khỏi luân hồi thống khổ nữa”.

Nghe sơ qua mấy câu ấy rồi, chúng toan cúi đầu cảm tạ thì chẳng còn thấy vị Tăng đâu nữa, nên lòng chúng đều phập phồng sợ hãi, bèn thầm nguyện cải ác tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở. Đó là nhờ từ lực của đức Địa Tạng gia bị mà ông Kiện Khác được an toàn vô hại.

Lần sau, ông đi lỡ đường, phần trời cũng tối, nên cùng mấy kẻ tùy ứng ở giữa đồng, chia phiên ra kẻ ngủ người thức mà canh gác. Không ngờ đến lúc nửa đêm, trời phát mưa rất lớn, làm cho đèn lửa tắt hết, chỉ có pho tượng gài trong búi tóc tỏa ánh sáng ra sáng như ban ngày. Khi ấy ông Kiện Khác đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ rằng:
“Đàn Việt hãy thức dậy sửa soạn mà đi nơi khác lập tức”.
Ông nghe mấy lời, nhờ ánh sáng dẫn đường, liền vội vã đi tìm nơi khác mà an trú. Tản sáng ông trở lại chỗ ấy coi thử, thì thấy nước mưa trên bốn phía núi chảy dồn lại đó mà thành một trận ngập lụt thật sâu. Chừng đó ông mới biết nhờ đức Địa Tạng độ mình khỏi bị thủy thần nhận chết.

Năm Thanh Thái ông sống đến 78 tuổi mới viên tịch. Khi ông đang hấp hối, pho tượng trong búi tóc tỏa ánh sáng, ông bèn chắp tay niệm Phật, êm đềm ra đi, theo ánh sáng bay bổng lên trời.
(Biên dịch: Liêu Nguyên).

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏
________________________________

TẶNG KINH SÁCH! (miễn phí)
Bạn muốn đọc thêm những sách nhân quả, cũng như muốn thỉnh kinh điển Phật Pháp về đọc tụng, vui lòng gọi điện vào số: 0376309077 gặp Thiện Như, báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (xin gọi, đừng nhắn tin, đừng xin thỉnh tại phần Bình luận) Ban ấn tống sẽ gửi tặng bạn như yêu cầu, phí ship người nhận trả.
Danh mục những kinh sách tặng :
– Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống.
– Báo ứng hiện đời 1,2.
– Báo ứng hiện đời 3.
– Báo ứng hiện đời 4.
– Báo ứng hiện đời 5.
– Giai nhân áo phượng (Báo ứng hiện đời 6).
– Nơi mẹ tôi đến (Báo ứng hiện đời 7).
– Quê hương Cực Lạc.
– Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 1.
– Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2.
– Những chuyện niệm Phật cảm ứng.
– Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục.
– Chuyện Vãng Sanh.
– Kinh Trường Thọ Diệt Tội.
– Kinh Địa Tạng.
– Kinh Vô Lượng Thọ.
– Kinh Dược Sư.
– Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
– Kinh Phổ Môn.
– Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện.
– Lương Hoàng Sám.
– Từ Bi Thủy Sám.
– Kinh Thiện Ác Nhân Quả.
– Nghi thức chú Đại Bi – Thập chú.
– Kinh A Di Đà.
– Nghi thức Cầu siêu oan gia – thai nhi – phóng sinh.

P/S: Giới hạn – mỗi người thỉnh tối đa 5 cuốn. Không xin thỉnh giùm cho người khác.
Do số lượng có hạn, nên một số đầu sách sẽ hết trước, mong các bạn thông cảm.
Sau khi đăng ký thành công, sau vài ngày nhân viên shipper sẽ gọi điện cho bạn, vui lòng không tắt máy và tiếp nhận cuộc gọi từ số lạ.
🚫Các bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn phía trên và làm theo, những đăng kí sai hướng dẫn ban ấn tống sẽ tự động bỏ qua, mong các bạn thông cảm_()_

Related Articles

Responses