SỬA ĐỔI LỖI LẦM

SỬA ĐỔI LỖI LẦM

Tu chính là sửa đổi lỗi lầm. Nhận biết được lỗi lầm là việc khó, sửa đổi nó càng khó hơn. Vì sao lại khó đến như vậy? Là bởi phiền não tập khí quá nặng, mà lòng thành, ý chí, sự quyết tâm lại rất ít, nên sửa đổi càng khó.

Như hai người hút thuốc, mức độ ghiền là như nhau. Nhưng khi bỏ thuốc, một người vì quyết tâm cao, ý chí mạnh nên nói bỏ thì liền bỏ được rất dễ. Người còn lại vì ý chí và lòng quyết tâm không cao nên khi bỏ thuốc cũng rất khó khăn, thậm chí là không được.

Nên sửa đổi lỗi lầm, ý chí và lòng quyết tâm rất quan trọng. Mỗi lúc phát hiện mình sai, hãy tự phạt mình bằng cách lạy Phật. Lỗi càng nặng lạy càng nhiều. Vừa sám hối lỗi lầm, vừa đón nhận thêm sức mạnh từ sự gia trì của Phật, vừa có thể tỉnh tâm tư duy về lỗi lầm chính mình rõ hơn. Tin rằng sẽ có hiệu quả rất tốt.

Related Articles

Responses