**SỰ TAI HẠI CỦA LÒNG THAM.**

(Trích “Những Câu Chuyện Thiện Ác” – Tác giả: Thích Tâm Thuận).

Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A-nan đi du hóa tại một vùng quê. Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi trên bờ cỏ.

A-nan ngạc nhiên, tự nghĩ:

“Đức Thế Tôn không bao giờ đi dậm trên cỏ, hôm nay vì lý do gì Ngài không đi trên đường mà lại đi trên cỏ”. Nghĩ thế A-nan bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không đi trên đường mà lại đi dậm trên cỏ?

– Này A-nan, phía trước ta có kẻ giặc, sau ta có ba Phạm Chí đang đi, họ sẽ gặp giặc đó!

Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường có một gói vàng bèn dừng lại lấy bỏ túi. Khi nhặt được của, ba anh em mới bàn tính, rồi bảo một người đến chợ mua đồ về ăn uống no say, khao nhau một bữa.

Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ:

“Gói vàng ấy nếu chia cho hai anh kia thì ta sẽ ít đi, chi bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đồ ăn để giết cả hai người kia thì số vàng đó do ta hưởng trọn”.

Nghĩ thế, anh liền thực hành ngay ý định.

Trong khi đó, hai người ở lại cũng cùng nhau bàn tính:

“Nếu chúng ta chia cho người kia thì số vàng sẽ bị ít đi, chi bằng đợi nó về rồi cả hai cùng ra giết quách là xong”.

Nghĩ vậy hai người cùng núp vào chỗ kín, chờ người kia đi chợ mua đồ ăn về, liền nhảy ra giết chết. Giết xong, hai người đem đồ ăn ra, ăn uống, no say thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc thấm vào người, liền lăn đùng ra đất chết hết.

Đức Phật bảo A-nan:

– Cả ba người vì lòng tham nên sinh ác tâm để rồi cùng giết hại lẫn nhau. Kẻ ngu si thật đáng thương vậy.

(Nguồn: Chùa Hoằng Pháp)

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x