SỰ NHIỆM MÀU CỦA VIỆC CHÉP KINH

SỰ NHIỆM MÀU CỦA VIỆC CHÉP KINH

Trích: Cư Sĩ Diệu Hoa

Hôm nay con xin chia sẻ đến chư vị phật tử sự nhiệm mầu phật pháp từ việc phát tâm chép kinh ạ.

Từ tối Ngày 23/12/2019 con bị đau chiếc răng cùng bên trái, cứ nghĩ là chỉ đau 1 chút rồi hết nhưng thật sự không hết. Đau càng ngày càng tăng, các loại thuốc giảm đau càng vô hiệu. Khuôn mặt con sưng tấy lên một bên mặt trái. Một bên cổ trái cũng tự sưng lên, đầu đau một bên trái. Đến ngày 25 tiếp tục đau,Các răng lân cận cũng nhứt theo. Miệng con viêm các nơi trong miệng. Do con ăn uống thất thường vì phật pháp và vì cuộc sống nên mỗi ngày con ăn gọn mì gói hoặc món ăn nhanh chiên xào và uống cafe sữa thay cơm cùng các món ăn. Trải dài nhiều ngày nhiều tháng đến nay cơ thể nóng quá nên con bị như thế.

Từ ngày 24 đến ngày 27/12 con không thể nói chuyện được không ăn uống được không mở miệng ra được. Không có loại thuốc nào có thể làm con được giảm đau. Nhiều người bảo con nên đi bệnh viện nhổ răng đi sẽ hết nhứt nhưng con không dám đi. Sợ sau khi nhổ răng cùng xong sẽ ảnh hưởng nhiều thứ nên cố gắn chịu đau và uống thuốc. Nhưng đều không thấm.

Đến chiều ngày 27/12 con phát tâm chép bộ kinh Vạn Phật. Và phát nguyện như vầy:

Nay con phát tâm chép kinh Vạn Phật trước để cúng dường lên chư Phật mười phương. Sau đó xin đem bố thí pháp đến 10p cõi Phật. Nguyện xin chư Phật chứng minh và gia hộ mỗi khi đến giờ con chép kinh. Chúng sanh 10p vân tập về đây chép kinh cùng con, nguyện mỗi khi con chép kinh chúng sanh trong 10p đều được thấy đều được nghe con chép kinh và thọ trì danh hiệu Phật. Sanh tâm sám tội lỗi của mình đã gây và sanh tâm hoan hỷ cùng con thọ trì danh hiệu Phật cùng chép kinh với con. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến ông bà cha mẹ anh chị em ruột hoặc chồng hoặc vợ hoặc con của con từ vô lượng kiếp về trước cho đến ngày hôm nay của con cùng các oan gia trái chủ mà chúng con đã gây ra từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay đều tiêu tan. Ai chưa được vãng sanh Cực lạc thì nhờ công đức này đều được vãng sanh Cực lạc. Ai chưa được thọ ký quả vị Phật thì nhờ công đức này đều được thọ ký quả vị Phât. Nguyện đem công đức này hồi hướng về cho chúng sanh 10p đồng được chư phật thọ ký quả vị Phật. Sau khi bỏ thân hiện tại đồng sanh về Cực lạc.

Sau khi phát nguyện như thế xong thì con ngồi chép kinh. Trong lúc chép con nhắm mắt vào định thấy có vô số chúng sanh trên hư không ngồi chép kinh. Trong phòng Tam bảo có vô số chúng sanh từ dưới gạch lên trần nhà ngồi chép kinh. Phòng nhỏ mà chứa đựng vô số chúng sanh ngồi chép kinh.

Sau khi chép cho đến hơn 8g tối thì ngưng vì mắt không còn nhìn thấy chữ nữa.

Đến tối hơn 11g thì con cảm giác bớt đau răng, miệng bắt đầu mở được uống nước. Con vẫn tiếp tục chép kinh. Đến sáng ngày 28/12 thì con không đau răng nữa. Các chổ viêm trong miệng đều lành không đau. Mặt giảm xưng, bên tai trái và cổ cũng không còn xưng đau. Con ấn tay nơi sau tai thì chỉ còn đau 1 chút. Qua đến ngày 29 mặt cổ và bên tai trái không còn sưng và đau nhứt. Răng hoàn toàn không còn đau, ăn uống trở lại bình thường. Đến hôm nay 31/12. Con hoàn toàn không còn đau nhứt răng và miệng nữa ạ.

Con xin chia sẻ lên đây không vì khoe khoang mà con muốn chia sẽ sự nhiệm mầu của người niệm Phật chép kinh Phật và phát nguyện hồi hướng. Để ai ai nơi nơi cũng đều chép kinh niệm Phật tu học căn lành cầu sanh Cực lạc ạ.

Hiện tại cho đến nay ngày ngày con chép kinh Vạn Phật và niệm danh hiệu Phật trong kinh. Mỗi lần chép kinh là vô số chúng sanh trong phòng Tam bảo và trên hư không ngồi chép kinh cùng con ạ.

Thật không thể nghĩ bàn công đức của chư Phật mười phương. Răng miệng hết đau nhứt, không cần nhổ răng. Nguyện mong bài này được chia sẻ muôn nơi để cho người thấy công đức chép kinh lớn đến dường nào.

Nam mô cầu chứng minh Bồ tát tát đại chứng minh.

Related Articles

Responses