SỐNG KHIÊM TỐN – SỐNG NHƯ NƯỚC

SỐNG KHIÊM TỐN – SỐNG NHƯ NƯỚC

Nước bay hơi, ngưng tụ thành mưa. Rơi xuống tưới khắp vạn vật, khiến cho tất cả được mát mẻ thỏa thuê xanh tốt. Xong việc tốt rồi nước lại chảy về nơi thấp nhất, dù là nơi đó chẳng ai thèm đến. Chẳng cầu tiền tài, của cải, chẳng cầu danh vọng, tiếng thơm.

Hãy sống như nước

Related Articles

Responses