SÁM LỖI HỐI CÃI

SÁM LỖI HỐI CÃI

Khi thực hành sám hối, chúng ta ăn năn hối cải về những nghiệp bất thiện của mình và của tất cả chúng sanh, ở kiếp này và những kiếp quá khứ. Ta tiến hành sám hối qua sự gia trì của Đức Quán Thế Âm, nhờ đó tất cả các ác nghiệp được tịnh hóa hoàn toàn. Khi sám hối những ác nghiệp rồi thì dĩ nhiên là những ác nghiệp đó sẽ được tiêu trừ. Nhưng các bạn đừng nghĩ: “Ồ sau này lỡ mà tôi tạo ác nghiệp thì tôi cũng có thể sám hối được!” Không phải như vậy! Một cái ly đã bị vỡ thì mình có thể dán lại được nhưng nó không thể giống như cái ly khi chưa bị vỡ.

Tương tự như vậy, bạn có thể thanh tịnh hóa được các ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ nhưng sẽ không thể giống như lúc chưa tạo ác nghiệp. Có sự khác biệt. Nếu không sám hối những ác nghiệp đã tạo thì sẽ gặp trắc trở, chướng ngại trên đường tu.

~ Khangser Rinpoche

A Di Đà Phật _()_

Nguồn : Hoằng Truyền Tịnh Độ

Related Articles

Responses