SÁM HỐI – PHÓNG SINH, TIÊU TRỪ ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ.

SÁM HỐI – PHÓNG SINH, TIÊU TRỪ ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ.

(Trích “Nhân Quả Báo Ứng – Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe”)

– Cư Sĩ Tịnh Tùng –

Tháng giêng năm 1982, hai vợ chồng Ngô Cẩm Vinh, từ Malaysia đến chiêm bái Vạn Phật Thánh Thành (Hoa Kỳ).

Lúc Ngô cư sĩ mới đến, dung nhan tiều tuỵ, người gầy như tăm nhang (vì ông đang bị bệnh ung thư, đã đến thời kỳ bác sĩ chê). Ông cùng vợ đến trước Hoà Thượng Tuyên Hoá và chúng tăng, quỳ xuống chắp tay, khóc than thảm thiết:

– Kính bạch quý Thầy! Không biết con đã tạo tội ác gì mà nay phải bị quái bệnh không thể chữa trị này?.

Hoà Thượng Tuyên Hoá quán sát nhân duyên của ông, nói rằng:

– Sở dĩ ông bị như vậy là do đời trước tạo nghiệp sát sinh nên chiêu cảm lấy. Từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nghiệp sát đã tạo, giết hại chúng sinh, hàm oan không gì biện được, lòng oán ngút trời, trong đám ruộng thức thứ tám, bọn chúng chuẩn bị đã lâu. Thù sâu như biển, cho nên oan hồn của bọn chúng luôn ở quanh quẩn một bên tìm cơ hội báo thù.

Nên biết bệnh ung thư con đang mang, phần lớn đều do nghiệp sát sinh chiêu cảm lấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm ghi:

“Sát nghiệp chi tội, đắc nhị chủng quả báo: Nhất giả đoản mạng, nhị giả đa bệnh.”

(Tội sát sinh sẽ bị hai quả báo: Một là chết yểu, hai là nhiều bệnh).

Sau khi nghe Thượng Nhân giải thích xong, cư sĩ Ngô ngộ được vấn đề, bèn quỳ trước tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-Tát, cùng 10 phương chư Phật, Bồ-Tát, hổ thẹn sâu xa, phát lồ các tội, cầu xin sám hối, ngưỡng nguyện Tam Bảo, từ bi nhiếp thọ, nguyện tiêu nghiệp chướng, bệnh tình bình phục.

Vợ chồng Ngô cư sĩ đến Vạn Phật Thánh Thành đã hơn một tháng, trong suốt một tháng ở đây, ngày nào vợ chồng ông cũng lễ Phật sám hối, phát thệ nguyện ăn chay trường từ đây cho đến ngày nhắm mắt, lại thường xuyên phóng sinh, làm mọi phước đức, nguyện đem tất cả việc lành làm được bù trừ trong muôn một tội ác tày trời đã gây.

Ngoài việc vợ chồng ông bà tu tập ra, chúng tăng cũng nhất tâm hồi hướng, cầu nguyện cho nghiệp chướng của ông được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tất cả oan hồn ông đã giết, đồng sinh Cực Lạc.

Người xưa nói rằng:

“Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai”

(Thành kính hết mình, sắt đá cũng nở hoa).

Hoặc là:

“Di thiên đại tội, nhất sám tiện tiêu”.

(Tội ác tày trời, vừa sám hối liền tiêu).

Lúc ấy cư sĩ Ngô cảm thấy thanh tịnh lạ thường, phiền não thiêu đốt lâu nay, nhất thời đều bị tiêu diệt, ông cảm giác Bồ-Tát Quán Thế Âm luôn ở quanh mình.

Vợ chồng ông ngày nào cũng thành tâm sám hối, sau đó không lâu, bệnh ung thư của ông quả nhiên không thuốc mà bớt hẳn (điều này được bác sĩ chứng minh), bệnh tình bình phục mau chóng, giống như gặp được thuốc tiên, mọi người hay chuyện, không ai không tán thán.

Ngày hai vợ chồng cư sĩ Ngô trở về, họ đến đảnh lễ Thượng Nhân cùng chúng tăng và nói lời từ biệt, lúc ấy nét mặt ông hồng hào, tinh thần sung mãn, so với ngày mới đến giống như hai người vậy.

Ông thưa với Thượng Nhân và đại chúng:

– Ngày ngày con được tắm mình trong dòng suối mát, tuy không hưởng được trọn phần mát ấy, nhưng cũng làm cho cái nóng lâu nay dứt hẳn, giống như trong tăm tối gặp được ánh sáng mặt trời, thân tâm được sảng khoái vô cùng, như được thoát ra khỏi sự ràng buộc, thế mới biết sự nhiệm mầu của Phật pháp!

Được thoát khỏi tay của Diêm chúa, từ đây về sau phát nguyện làm lại từ đầu. Ngưỡng nguyện Tam bảo chứng minh.

“A-di-đà Phật!” Đại chúng đồng thanh chứng minh.

NAM MÔ A – DI – ĐÀ PHẬT ! XIN THƯỜNG NIỆM__()__

Related Articles

Responses