RÙNG MÌNH KỂ LẠI TRẢI NGHIỆM ĐỊA NGỤC.

RÙNG MÌNH KỂ LẠI TRẢI NGHIỆM ĐỊA NGỤC.

Cao Pháp Nhãn người huyện Trường An, thành Ung Châu, là cháu cố của bộc xạ (tên chức quan) Cao Dĩnh đời nhà Tùy. Vào ngày 25 tháng giêng năm Long Sóc thứ 3, Pháp Nhãn đến Trung Đài dự thi tuyển, vào buổi trưa chuẩn bị về nhà. Nhà anh nằm ở phía đông nam của phường Nghĩa Ninh, cửa nhà đối diện với đường cái, phía tây là chùa Hóa Độ.
Cao Pháp Nhãn đi ra khỏi thành từ cổng Thuận Nghĩa bên thành tây, có hai người cưỡi ngựa đi theo phía sau. Sau khi ra khỏi cửa thành, con đường phía bắc là chùa Phổ Quang. Một người cưỡi ngựa nói với người kia rằng: “Ông hãy bắt giữ người này ở trước cửa chùa Phổ Quang, đừng có để người này đi vào trong chùa. Nếu vào chùa rồi thì không dễ bắt nữa”. Người kia sau khi nghe xong, theo lời cưỡi ngựa đến canh giữ trước cổng chùa Phổ Quang. Cao Pháp Nhãn sau khi nghe thấy, sợ rằng mình không thể đi vào trong chùa, liền đi về phía tây, đi theo ngõ Kim Thành ở con đường phía tây, bởi vì phía tây con đường Nam Môn có chùa Hội Xương.
Lúc này, lại có bốn người cưỡi ngựa khác đuổi đến, nói với hai người cưỡi ngựa kia rằng: “Các ông cần phải mau chóng canh giữ cổng chùa Hội Xương”. Vậy là 2 người đó lại vội vàng phóng ngựa đến trước cổng chùa Hội Xương. Cao Pháp Nhãn vô cùng sợ hãi, bèn hỏi người cưỡi ngựa rằng: “Ông là ai, sao lại bức ép người ta như vậy?”.
Người cưỡi ngựa nói: “Tôi phụng mệnh của Diêm La Vương đến bắt ông”. Cao Pháp Nhãn nghe nói là người do Diêm La Vương sai đến, biết họ là quỷ, liền từ chối đi theo.
Mấy tên quỷ sai đó nổi giận, một người túm lấy tóc của Cao Pháp Nhãn, chém xuống búi tóc của anh ta, tóc của anh ta dính liền với thịt rơi xuống đất. Cao Pháp Nhãn cưỡi ngựa chạy đến đường phố phía tây thì bất thình lình ngã ngựa tắt thở. Lúc đó, có rất nhiều người đến vây quanh xem. Có quan viên đi tuần hỏi dò mọi người cớ sao tụ tập đông đúc như vậy, một người trong đám đông đã kể lại đầu đuôi sự việc với ông. Quan viên sai người đi đến báo với nhà họ Cao trước, rồi đem thi thể của Cao Pháp Nhãn trở về nhà.
Mấy ngày sau, Cao Pháp Nhãn đột nhiên tỉnh lại, anh kể với người nhà rằng:
“Tôi đã đi đến địa ngục gặp Diêm La Vương. Diêm la Vương trừng mắt quở trách tôi rằng: ‘Nhà ngươi tại sao lấy trộm trái cây trong phòng nhà sư Minh Tạng chùa Hóa Độ? Nhà người cần phải nuốt 400 viên sắt nung trong bốn năm. Một ngày nơi cõi người là một năm trong cõi địa ngục, từ ngày 26 tháng giêng đến ngày 29 , là bốn ngày có thể sẽ nuốt xong.
Thế là, có quỷ sai dẫn tôi đi, tôi gắng sức giằng co với họ nhưng lại không đủ sức lực. Tôi đành phải nuốt viên sắt ở trong địa ngục. Khi tôi bắt đầu nuốt xuống, cổ họng mở ra rồi co lại, thân thể quằn quại biến thành màu đỏ, đau đớn khủng khiếp không bút mực nào tả xiết.
Sau khi nuốt 400 viên sắt nóng đỏ xong, tôi mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Diêm La Vương lại hỏi tôi rằng: ‘Nhà ngươi cớ sao lại không kính trọng Tam Bảo? Còn từng dùng lời xấu xa xúc phạm tăng nhân. Sau khi nhà ngươi nuốt viên sắt nung xong, sẽ chịu hình phạt lưỡi cày sắt xuyên lưỡi một năm nữa’.
Đến buổi sáng sớm ngày 30 tháng giêng, tôi trở lại chịu hình phạt lưỡi cày sắt xuyên lưỡi. Tôi nhìn thấy cái lưỡi của mình mọc dài ra mấy dặm, bên cạnh tôi có người lưỡi dài hơn một thước. Diêm La Vương bảo quỷ tốt dùng cái rìu lớn chặt đứt gốc lưỡi của tôi, nhưng ngục tốt lại không chặt đứt được. Thế là Diêm La Vương bèn bảo ngục tốt lấy cái cưa, cưa đứt cái lưỡi, sau đó bỏ vào trong nồi nấu, nhưng nấu thế nào cũng không thấy rữa ra.
Diêm La Vương rất lấy làm kỳ lạ, liền hỏi dò tôi. Tôi nói với Diêm La Vương rằng, bản thân mình đã từng đọc qua “kinh Pháp Hoa”. Diêm La Vương lệnh người tra xem sổ công đức của tôi, quả nhiên thấy trong hồ sơ có ghi rằng tôi từng đọc một bộ “kinh Pháp Hoa”. Như vậy, Diêm La Vương mới thả tôi trở về dương thế”.
Từ đó về sau, cả nhà Cao Pháp Nhãn tín ngưỡng Phật Pháp, dốc lòng tinh tấn tu hành.
(Câu chuyện trích từ “Pháp Uyển Châu Lâm”)

Related Articles

Responses