Một Tiếng Nói

Rất nhiều người đã lợi dụng tình hình căng thẳng tại các trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp và Sóc Trăng để kích động, thực hRất nhiều người đã lợi dụng tình hình căng thẳng tại các trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp và Sóc Trăng để kích động, thực hiện các hành vi phạm pháp, đây là tình trạng cần phải bị xử lý nghiêm !


Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz