PHƯƠNG THUỐC THẦN HIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH DUNG NHAN XẤU XÍ

PHƯƠNG THUỐC THẦN HIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH DUNG NHAN XẤU XÍ

– Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, ông bà… điều quan trọng là phải giữ vẻ mặt vui vẻ kính thuận.
– Luôn giữ dáng vẻ cung kính nhu hòa khi phụng sự các bậc tôn trưởng, thầy tổ.
– Vẽ tranh, đắp tượng chư Phật, Bồ Tát…
– Tu sửa tranh, tượng chư Phật, Bồ Tát…
– Cúng dường các loại đèn, dầu, hương trầm…
– Khuyên người khác từ bỏ việc thưa kiện, tranh tụng…
– Đối xử với người luôn giữ lòng khiêm tốn, cung kính giữ lễ.
– Không khởi tâm sân hận nóng nảy, hung bạo xúc phạm người khác.
– Không khinh bỉ, chế nhạo những người khuyết tật, giác quan không trọn đủ (như người mù, điếc, câm… )

PHƯƠNG THUỐC THẦN HIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH NGU SI, TÀ KIẾN

– Tôn kính, hết lòng tin sâu Tam bảo.
– Tôn trọng, quý tiếc các loại giấy có chữ viết.
– Tôn sùng, kính trọng thầy dạy.
– Thọ trì, tụng đọc Kinh điển Đại thừa.
– Thân cận, gần gũi các bậc cao tăng đức hạnh.
– Giảng giải, chứng minh, làm rõ với người khác về thuyết nhân quả ba đời, khiến cho tự mình cũng như mọi người đều tin sâu nhân quả.
– Loại trừ, thiêu hủy các loại sách hủy báng, bài xích Phật pháp.
– Dạy bảo, khuyên răn người khác phải có tâm nhẫn nại, không hề chán nản, mỏi mệt.
– Không khinh thường những người ít học, kém trí.

Mỗi một phương thuốc vừa kể trên đây đều bao gồm đủ ba phần:
(1) Tự thân mình nỗ lực làm.
(2) Khuyên bảo, chỉ dạy, khuyến khích người khác làm.
(3) Khi thấy người khác làm được thì sinh tâm hoan hỷ vui mừng, ngợi khen, tán thán.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Trích: An Sỹ Toàn Thư – Phần I Khuyên người tin sâu nhân quả.

Nguồn: Diệu Ngọc.

Related Articles

KINH

KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT ( Hiểu rõ tránh được hàng trăm nghiệp chướng biết cách tạo ra hàng trăm công đức lành) Tôi nghe…

Responses