PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH CHẾT YẾU, CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ.

PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH CHẾT YẾU, CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ.

– Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, ông bà…
– Giữ giới không giết hại, thường làm việc phóng sinh, cứu sống vật mạng.
– Không vì lợi dưỡng cho mình mà nuôi các loài dê, lợn, gà, vịt… để giết thịt hoặc bán cho người giết thịt.
– Không làm ra những loại khí cụ, bẫy rập, chài lưới… để giết hại các loài sinh linh trên cạn, dưới nước.
– Khuyên bảo, khuyến khích những người làm nghề giết mổ, chài cá, lưới chim… chuyển đổi sang các nghề nghiệp khác, tránh sự giết hại.
– Góp sức in ấn, phân phát lưu hành những sách khuyến thiện, khuyên người phóng sinh, bỏ việc giết hại, tin sâu nhân quả.
– Nếu học nghề thuốc chưa đến mức tinh tường, thông thạo thì quyết không nên hành nghề.

– KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ
AN SỸ TOÀN THƯ.

Related Articles

Responses