Phước báo trí tuệ

Phước báo trí tuệ

Trí tuệ là thứ rất cần thiết cho công cuộc tu học và cả cuộc sống ngoài đời. Trong Lục Độ Ba La Mật thì trí tuệ Ba La Mật nắm một vị trí cực kỳ quan trọng. Giống như con thuyền ra biển lớn cần có bánh lái. Trí tuệ cũng vậy.

Đối với những người tu hành thì đặc biệt cần phải trau dồi trí tuệ. Nó sẽ giúp con đường cầu đạo của các bạn thuận lợi hơn, rõ ràng hơn. Trí tuệ như ngọn hải đăng. Nó sẽ điều hướng và dẫn lỗi cho ta không bị chệch hướng giữa biển khổ luân hồi.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn một số cách tạo công đức để có thể hỗ trợ cho việc tăng trưởng trí tuệ phục vụ cho tu hành. Trước hết nên biết rằng, chiếu theo luật nhân quả thì gieo nhân nào gặt quả nấy. Giúp người tăng trưởng trí tuệ thì ắt sẽ được hưởng phước báo tăng trưởng trí tuệ.

1. Chia sẻ, hướng dẫn, giảng giải cho mọi người đọc và tìm hiểu về các loại kiến thức hữu ích. Trong đó thì Kinh điển đạo Phật hàm chứa nhiều trí tuệ thâm sâu nhất. Trí tuệ xuất thế gian.

Có một số cách hiện nay như share bài trên facebook theo tôi thấy là hữu hiệu nhất. Mỗi bài viết bạn tìm đọc nếu có thể diễn giải, phân tích để cho người đọc dễ hiểu hơn thì càng tốt, mà tuyệt vời hơn nữa là có thể tự nghĩ ra những bài viết hay phục vụ cho việc tu hành. Cực kỳ lợi lạc.

Khó hơn thì hướng dẫn mọi người tìm hiểu về đạo, tặng sách, ấn tống kinh sách. Riêng với việc bạn phải đọc bài rồi chia sẻ, giới thiệu thì ngay lập tức trí tuệ của bạn đã tăng trưởng một cách đáng kể rồi. Chứ chưa nói đến là người xem đọc và hiểu được vấn đề.

2. Chép kinh, tụng kinh.

Việc chép, tụng kinh và nếu có thể duy trì được thời khóa hằng ngày lâu dần khiến ta đi sâu vào kiến thức kinh điển Phật pháp. Gọi là thâm nhập kinh tạng. Và hiển nhiên là với một cuốn kinh ta hiểu được dù chỉ một đoạn thôi đã là điều rất tuyệt vời. Bên cạnh đó nếu có thể thì khuyên người chép, đọc, tụng kinh thì phước trí tuệ bạn nhận được thì không thể nghĩ bàn.

3. Giúp đỡ, đóng góp, khuyến khích mọi người tu, học, hay bất cứ việc gì khiến họ tăng kiến thức.

Có một câu chuyện ở thời Đức Phật kể về tiền thân của ngài A Nan ( một vị đệ tử Phật có trí nhớ siêu phàm). Truyện kể rằng khi đó có một vị Sa di nhỏ tuổi ở trong chùa tu học. Do phải đi khất thực xong rồi mới có thời gian tu học khiến cho việc tu học của vị Sa di bị cản trở rất nhiều. Lúc đó có một vị trưởng giả thấy vậy liền bảo với vị Sa Di rằng hãy cứ học đi còn việc ăn uống thì hãy để vị trưởng giả lo. Cậu Sa di trẻ tuổi từ đó được vị trưởng giả chu cấp nên yên tâm tu hành, không còn vướng bận chuyện phải đi khất thực nữa. Cậu Sa di trong câu chuyện chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn vị trưởng giả chính là ngài A Nan. Do phước báo của việc hỗ trợ việc tu học cho cậu Sa di mà sau này quả báo của ngài A Nan là trí nhớ siêu việt. Không một vị đệ tử Phật nào thời đó sánh được.

Qua câu chuyện thì có thể thấy rằng việc hỗ trợ và khuyến khích người tu học có phước trí tuệ cực rất lớn. Có một số việc chúng ta có thể làm như: góp tiền xây trường học, hỗ trợ trẻ em mua sách vở, hỗ trợ các quỹ khuyến học,… và đặc biệt nếu hỗ trợ cúng dường người một người học pháp xuất thế gian thì quả báo của trí tuệ cũng không thể nghĩ bàn.

4. Cúng dường đèn, nến, hay nói chung là ánh sáng cho Tam Bảo.

Ánh sáng biểu chưng cho trí tuệ, xóa tan vô minh u tối. Vì thế một trong những phước báo của việc cúng dường đèn, ánh sáng cho tam bảo chính là trí tuệ.

Trong kinh “ Nghiệp Báo Sai Biệt ” Đức Phật có thuyết về một số lợi lạc của việc cúng dường ánh sang như sau:

Ví như có chúng sinh cúng thí đèn sáng được mười thứ công đức. Những gì là mười?

Một là chiếu sáng thế gian như đèn; hai là tuỳ chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại; ba là sống trong loài người được mắt cõi Trời; bốn là đối với các pháp thiện ác có trí tuệ sáng suốt; năm là tuỳ theo chỗ ở diệt trừ bóng tối; sáu là được trí tuệ sáng suốt; bảy là lưu chuyển thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám; tám là đầy đủ phước báo; chín là mạng chung sinh cõi Trời; mười là mau chứng Niết Bàn. Đó gọi là cúng thí đèn sáng được mười thứ công đức.

5. Trì chú.

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong đạo Phật Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Điều này tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

OM AH RA PA TSA NA DHI – OM A RA PA CA NA DHIH

phiên âm: ÔM A RA PA SA NA ĐI

Đây là thần chú của sự khôn ngoan, trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt trên tất cả các ảo tưởng của vô minh, giúp chúng ta nhìn thấy thế giới này rõ ràng nhất và chân thật nhất.

Lợi ích khi niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là không thể bàn cãi, rất mạnh mẽ, nó giúp chúng ta hiểu rõ về sự hiểu biết và ảo tưởng của chúng ta, để nâng cao kỹ năng học tập, tranh luận, viết lách, trí nhớ và trí tuệ.

Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, các hành giả nên tụng niệm thần chú này 100, 21, hoặc ít nhất là 7 lần một ngày. Trong lần lặp lại cuối cùng nên đọc thần chú to hơn, âm tiết cuối cùng là Dhi, nên được ngân dài.

Cụ thể đọc như nào các bạn có thể lên youtube search. Có rất nhiều bản có thể tìm được

6. Hồi hướng công đức.

Cách này rất linh động. Bạn làm bất cứ một việc thiện nào tạo ra công đức rồi hồi hướng rằng : Nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho con và toàn bộ chúng sinh tăng trưởng trí tuệ, đạt được trí tuệ Nhất Thiết Chủng Trí của chư Phật.

Nhất thiết chủng trí có nghĩa là: Trí huệ biết được tất cả mọi sự việc, trí huệ bao trùm tất cả, được dùng để chỉ trí huệ giác ngộ hoàn toàn của Phật.

*** Bên cạnh đó, tâm ý phát ra khi cầu trì tuệ cũng rất quan trọng. Nếu bạn cầu trí tuệ với mục đích phục vụ cho cá nhân thì phước báo bạn nhận được so với việc bạn cầu trí tuệ để phục vụ cho chúng sinh khác nhau hoàn toàn. Có thể ví như giọt nước so với biển cả vậy.

Trên đây là một số cách cơ bản để tăng trưởng trí tuệ. Còn có vô số cách khác nữa, kể ra thì rất nhiều nhưng những cách trên đây nếu áp dụng thuần thục sẽ giúp các bạn trong tương lai xa hơn, kiếp này hay vô số kiếp sau tăng trưởng trí tuệ. Là nền tảng hỗ trợ rất tốt trên còn đường hằng thuận chúng sinh, cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nhã Phong

Related Articles

Responses