PHỤ TU TRÌ PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ KINH ĐỊA TẠNG.( Vì người sơ cơ mà chỉ dẫn)

PHỤ TU TRÌ PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ KINH ĐỊA TẠNG.( Vì người sơ cơ mà chỉ dẫn)

– Thờ cúng bằng hình, đóng khung lồng kính hình Bồ Tát để cung phụng. Nếu nhà hẹp không có phòng tiếp khách thì đành treo hình bên cửa sổ trong phòng ngủ, hoặc nơi thanh tịnh, sớm tối thắp một nén hương và lễ bái.

– Người có thể tụng kinh thì mỗi ngày tụng 1 cuốn kinh, ba ngày tụng hết toàn bộ, hay mỗi ngày tụng hết toàn bộ, tùy theo thời gian của từng người. Nếu có việc gì cầu xin thì phát nguyện đọc bấy nhiêu bộ, tự mình có thể quyết định, phải trần tình phát nguyện rõ ràng trước Bồ Tát.

– Người không biết đọc kinh thì chỉ cần xưng niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát bảy chữ Thánh hiệu, mỗi ngày ngàn lần. Nếu thời gian không cho phép thì niệm đọc một hay hai trăm biến cũng được, nhưng phải thành kính, ít nhất cũng có cảm ứng. Nhưng nếu không thật lòng quy y, chỉ muốn gọi là thử coi, thì chắc khó mà có cảm ứng.

– Tuy không cần thực hành việc ăn chay, muốn cầu ích lợi thật thì mỗi tháng giữ sáu ngày ăn chay (Vào ngày mùng 8, 14, 15, 22, 29 hoặc 30 và mùng một âm lịch), hay thập trai (Vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30) không thể thiếu được. Nếu phục vụ tác ngoại không thể tự chủ được, khó mà thực hiện được, nhưng nếu có thể làm được thì nên cố gắng mà làm và khuyên mọi người trong nhà phải cùng chung một lòng hợp tác theo ngày ấn định mà ăn chay, ngày thường cần nhất là không nên sát sinh.

– Ngày thường niệm Phật hay Quan Âm Thánh hiệu. Ngoài ra niệm đọc thêm Địa Tạng Kinh hay xưng Thánh hiệu cũng được.

Người thường chỉ biết cầu xin tránh tai họa và được phước, đó là Phật pháp cho phép, nên biết rằng ơn có ứng nghiệm, tự tạo việc trừ nạn mà được phước, cho nên mỗi ngày đọc kinh xong thì hồi hướng, thành tâm cầu xin Bồ Tát gia hộ để được mở mang trí tuệ thấy biết chơn chánh, phát tâm Bồ Đề, mở lòng từ bi, thường cầu nguyện, bốn điều này là con đường chính cầu xin tránh tai họa và được phước.

Tôi đại khái nói rõ như thế

(Nhiếp Vân Đài- ĐỊA TẠNG BỒ TÁT LINH CẢM LỤC)

Nguồn: Dieu Lien

Related Articles

Responses