Phật pháp sâu rộng như biển lớn: Phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được. ( HT. Tuyê

Phật pháp sâu rộng như biển lớn: Phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được.

( HT. Tuyên Hóa )

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of