PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG CỨU MẸ KHỎI BỆNH PHÙ THỦNG.

PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG CỨU MẸ KHỎI BỆNH PHÙ THỦNG.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư giám định).

Thuở xưa có một nữ giáo viên tên là Tào Tông Thanh, hiệu là Tuyết Tài, sanh trưởng tại huyện Ngô, thuộc về nước Tàu.
Phu nhân họ Phan là Mẹ của nàng, tuổi quá bảy mươi, lại đau ốm hoài, có khi uống đủ thứ thuốc mà không thấy mạnh. Đến mùa xuân năm Mậu Thìn, bệnh thế của bà càng trầm trọng, toàn cả thân thể đều phù thủng, thầy thuốc nói là chứng “Khí hư trung mãn”, đợi khi nào nước ứ trong sớ thịt tan hết thì mới chết, không phương gì trị được.

Lúc ấy nàng Tuyết Tài bận dạy học ở Than Gian, mỗi tháng về thăm được có một lần. Nàng thấy bệnh thế của Mẹ đã đến thời kỳ hấp hối, da sưng thẳng và láng bóng, tưởng như muốn nứt lở, nghe Mẹ kêu la rên siết không ngớt miệng, trong lòng nàng muôn phần sầu thảm. Nàng chẳng biết tính sao, bèn đến kể hết sự tình cho một người bạn thân nghe, và hỏi xem có biết phương pháp gì chỉ dùm để cứu mẹ. Người ấy vì sớm đã tin tưởng Phật pháp và thường thấy nhiều chuyện linh ứng nên khuyên nàng Tuyết Tài tụng “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” mà cầu nguyện cho mẫu thân.

Nàng Tuyết Tài lập tức trở về nhà rồi phát nguyện ăn chay và thọ trì “Kinh Địa Tạng” ba mươi quyển.
Đến ngày 27/05, khi nàng tụng kinh vừa viên mãn, thấy Mẹ của nàng phát hạ lợi và tiểu tiện không ngớt, từ đêm tới sáng, cả nhà ai cũng hoảng, sợ bà không sống nổi…
Quả nhiên hôm sau, các chỗ phù thủng nơi thân của Bà đều xọp lại và da dần dần láng mịn như trước, rồi bà ăn uống được và trở nên mạnh khỏe như thường. Nàng Tuyết Tài rất vui mừng và biết ơn đức Địa Tạng gia hộ cảm ứng mà mẹ nàng mới được vậy. Từ đó nàng càng tín ngưỡng Phật pháp, cứ ăn chay và tụng kinh mãi cho đến thời kỳ Mẹ của nàng mất. Khi ấy, nàng lo tang cho mẹ xong rồi, nàng gởi đơn xin từ chức giáo viên, vào trong núi lo tu tịnh nghiệp. Còn những người ở trong huyện ấy thấy sự linh cảm như thế, đều đem lòng tín ngưỡng theo Phật pháp rất nhiều.

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

Related Articles

Responses