Phật Dạy Cách Quản Lý Và Sử Dụng Tài Sản

Phật Dạy Cách Quản Lý Và Sử Dụng Tài Sản

– Đức Phật ngoài việc giáo huấn về đạo đức, tu tập chứng đắc các Thánh quả giải thoát cho hàng đệ tử tại gia, Ngài còn luôn khuyên dạy họ cần mẫn lao động hợp pháp để trở nên sung túc, giàu có. Với thành quả lao động có được nhờ bàn tay và khối óc, người Phật tử cần phát huy tuệ giác để quản lý và chi tiêu sao cho lợi mình và lợi người, có ích cho hiện đời và cả đời sau.

Theo Thế Tôn, phải có trí mới nhiếp thọ được tài sản, chẳng những không bị thất thoát mà còn sinh lợi. Nhiếp tức là thâu nhiếp, quản lý và giữ gìn tài sản do mình làm ra. Thọ chính là thọ dụng, hưởng thụ, chi tiêu tài sản của mình để cuộc sống được an vui, hạnh phúc. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là phải quản lý tài sản và chi tiêu tiền bạc đúng đắn, khoa học.

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật:

Người tạo tác thế nào
Trí tuệ để cầu tài
Cùng nhiếp thọ tài sản
Hoặc hơn, hoặc lại kém?

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Mới học nghề nghiệp khéo
Tìm cách gom tài vật
Được tài vật kia rồi
Phải nên phân làm bốn.
Một phần tự nuôi thân
Hai phần cho doanh nghiệp
Phần còn lại để dành
Nghĩ đến người thiếu thốn.
Người kinh doanh sự nghiệp
Làm ruộng hay buôn bán
Chăn trâu, dê phồn thịnh
Nhà cửa dùng cầu lợi
Tạo phòng ốc giường nằm
Sáu thứ đồ nuôi sống
Phương tiện tạo mọi thứ
An lạc sống suốt đời.
Khéo tu nghiệp như vậy
Trí tuệ dùng cầu tài
Của báu theo đó sanh
Như các dòng về biển.
Tài sản nhiều như vậy
Như ong gom vị ngọt
Ngày đêm của tăng dần
Như kiến dồn đống mồi.
Không giao của người già
Không gởi người bên cạnh
Không tin người gian xảo
Cùng những người keo lẫn.
Gần gũi người thành công
Xa lìa người thất bại
Người thường thành công việc
Giống như lửa cháy bùng.
Người quý trọng bạn lành
Thân mật theo người tốt
Đồng cảm như anh em
Khéo đùm bọc lẫn nhau.
Ở trong vòng quyến thuộc
Biểu hiện như trâu chúa
Tùy chỗ cần mọi người
Phân của cho ăn uống
Khi tuổi hết mạng chung
Sanh về trời hưởng lạc.

Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ:
Lâu thấy Bà-la-môn
Mau đạt Bát-niết-bàn
Qua rồi mọi sợ hãi
Vượt hẳn đời ái ân.

Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi biến mất”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1283)

Theo Đức Phật, tài sản do mình làm ra cần được chia thành bốn phần. Một phần tư tài sản để chi tiêu cho cuộc sống. Làm ăn có tiền của thì phải tiêu xài, chăm sóc sức khỏe, lo ăn uống, mua sắm các tiện nghi để phục vụ cho đời sống. Tiện tặn, keo kiệt với bản thân và gia đình là điều không nên. Hai phần tư của khối tài sản cần để đầu tư sản xuất hoặc kinh doanh. Nếu không dành dụm để đầu tư sản xuất hoặc kinh doanh thì sẽ khó có cơ hội phát triển. Một phần tư tài sản còn lại được để dành phòng khi ốm đau hoặc bất trắc; một phần của khoản để dành này có thể đem cúng dường, bố thí, giúp người cùng với các chi phí giao tế khác.

Sử dụng tài sản do công sức và trí tuệ của mình làm ra theo cách phân chia làm bốn phần như trên thì tài sản của mình ngày càng tăng thêm, kinh tế gia đình vững mạnh và ổn định. Ngày nay, người đệ tử Phật sống trong xã hội hiện đại thì quản lý và chi tiêu tài sản tuy có phần khác hơn nhưng căn bản thì vẫn dựa trên nền tảng lời Phật đã dạy. Do đó, khéo nhiếp thọ tài sản cũng là một trong những hạnh tu để ổn định và phát triển kinh tế gia đình, khiến cho cuộc sống an ổn và hạnh phúc, tạo nền tảng cho sự tu tập thăng hoa tâm linh, thành tựu giải thoát.

Quảng Tánh

Nguồn: Nguyen Lan Phuong

Related Articles

Responses