PHẦN LỚN CHÚNG TA ĐỀU CHẾT TRONG NUỐI TIẾC – LO ÂU VÀ HỖN LOẠN

PHẦN LỚN CHÚNG TA ĐỀU CHẾT TRONG NUỐI TIẾC – LO ÂU VÀ HỖN LOẠN

Trước khi chết, hãy gắng tu cho khéo. Người tu giỏi là người chết với tâm an lạc hạnh phúc. Người tu khá là người chết với lòng tự tin. Người tu trung bình là người chết không hối tiếc. Nếu trước thềm cửa tử, quí vị có được lòng tự tin nói với thân nhân rằng khi lìa đời quí vị không cần ai hộ niệm vì đã biết tận lực tu hành, chẳng phải tốt lắm sao? Phần lớn chúng ta đều chết trong nuối tiếc, lo âu, hỗn loạn. Cả những người ngày thường hay huênh hoang, đến khi chết hiện rõ nguyên hình, chẳng biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Họ chết với tâm hối lỗi tràn trề.

~ Đức Dalai Lama XIV
Tôn ảnh: Đức Phật A Di Đà
www.vietrigpabardo.org

Nguồn: Nguyen Lan Phuong

Related Articles

Responses