Một Tiếng Nói

Ở Nhật, nếu muốn được coi là người trưởng thành thì phải trải qua một buổi lễ như thế này…Ở Nhật, nếu muốn được coi là người trưởng thành thì phải trải qua một buổi lễ như thế này…


Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz