Ở Nhật, nếu muốn được coi là người trưởng thành thì phải trải qua một buổi lễ như thế này…Ở Nhật, nếu muốn được coi là người trưởng thành thì phải trải qua một buổi lễ như thế này…


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of