NIỆM PHẬT VÀI TIẾNG , QUỶ LIỀN LUI

NIỆM PHẬT VÀI TIẾNG , QUỶ LIỀN LUI

Vào chín giờ tối ngày 24 tháng 6 năm 1994 , bà nội tôi bị đau bụng khó chịu . Tôi khuyên bà uống thuốc giảm đau , rồi niệm Phật A Di Đà . Vừa cầm viên thuốc lên , đột nhiên bà la :

– Nhanh , nhanh ,không xong rồi , gọi chú mày đến đây nhanh !

Dứt lời thì bà chẳng nói được gì nữa .
Tôi liền lớn tiếng gọi ông nội và chồng tôi đến niệm Phật cho bà , bản thân tôi đến trước tượng Phật A Di Đà hồi hướng cho bà nội . Kế đó , tôi đem tượng Phật đến trước mặt bà nội , lớn tiếng niệm Phật A Di Đà . Cứ thế mà niệm , đột nhiên bà nội tôi niệm theo .

Bà xúc động nói với chúng tôi :

– Vừa rồi có một người đến , dùng sức kéo bà đi , và kêu bà đừng nói chuyện , thế là bà không thể mở miệng được . Con Hồng đem tượng Phật đến , nó niệm Phật vài tiếng thì người kia chạy mất . Bà như từ từ tỉnh lại , nói được ra tiếng .

( Huyện An Viễn , tỉnh Giang Tây , Triệu Bồi Hồng ghi , trong Quảng Hóa Văn Tuyển )

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tránh làm các điều ác , vâng làm các điều lành

( Trích : 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của Pháp sư Huệ Tịnh )

Nguồn: Tâm Linh

Related Articles

Responses