NIỆM PHẬT 3 CÂU, THOÁT KIẾP QUỶ ĐỐI

NIỆM PHẬT 3 CÂU, THOÁT KIẾP QUỶ ĐỐI

( Trích “ Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám” – Quả Khanh)

Trong Lương Hoàng Sám có đoạn:
“Xan tham bỏn xẻn ăn một mình, bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ.”

__________________

Năm 1990, ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi ( Quả Khanh – một cư sĩ có túc mạng thông, thiên nhãn thông, thấy được cõi siêu hình ) kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần…
Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngay một ma nữ gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lạy như tế sao van cầu tôi cứu bà.
Tôi định tĩnh, dòm kĩ : hóa ra đây là bà chị dâu mới mất của ông bạn , đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi, nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà ( những người ăn chạy niệm Phật đều có vầng kim quang bao phủ, hễ tu càng giỏi thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc khiến bất kì yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm).
Tôi hỏi bà:
– Có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng?
Bà kể sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhịn ăn, nhịn thèm để có được danh tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến bà với chồng thường lén dùng đồ ngon, ngay cả tết cũng chỉ cho mẹ chồng it đầu cá, cẳng gà.
Do mẹ chồng thoái hưu lương ít, nên hễ đưa ít tiền thì bà liền nổi nóng gây gổ cùng chồng, lại do bà sát sinh thái quá, nên mới 40 tuổi đã bạo tử, chết tại nhà.
Sau khi chết bà đọa vào cõi ngạ quỷ, bây giờ chịu đói đến hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà.
Lúc này Quả Lâm ( con gái Quả Khanh, cũng có thiên nhãn thấy được cõi vô hình ) vừa nhìn thấy bà, thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi, thế là nó liền dạy bà niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật !” . Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai.
Do lúc làm người ( kiếp trước ) sống tham lam, bỏn xẻn, nên dù được đầu thai vào nhân gian, nhưng kiếp sau bà phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là : bà sẽ gặp được Phật pháp tu hành và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh.

Nếu như hồn bà không nhờ đi theo chú em chồng, được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận, mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ, phải đi ăn xin.
——————————–
Có thể nói câu “Nam Mô A Di Đà Phật ” uy lực vô biên, trong cõi dương ta niệm nhiều nhưng người có duyên mới thấy linh ứng, còn ít ai thấy rõ , ấy vậy mà trong cõi siêu hình thì câu niệm Phật của ta đã chiêu cảm vô số linh ứng nhiệm màu, cứu độ cho rất nhiều quỷ thần. Thậm chí trong những buổi cầu siêu cho các vong hồn, nếu đại chúng chí thành niệm Phật sẽ có thể được Phật từ bi thị hiện hóa thân như trong bức ảnh trên, phải biết , công đức niệm Phật cầu siêu cho chúng sinh thật vô biên vô lượng.
_________________

* Công đức chia sẻ Phật Pháp là vô cùng vô tận, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, thay đổi vận mệnh, tăng trưởng duyên lành.
Xin bạn hãy mạnh dạn chia sẻ các bài viết Phật Pháp, giúp cho ngày càng có nhiều người được tiếp cận với đạo lí, trên đền ơn Phật, dưới cứu độ muôn loài! Nam Mô A Di Đà Phật ! __()__
Các bạn có thể xem thêm những bài viết tương tự tại Fanpage
Quang Tử ⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/quangtu.chuyennhanqua/

Related Articles

Responses