NIỆM DANH HIỆU ĐỊA TẠNG BỒ TÁT KHỎI BỆNH

NIỆM DANH HIỆU ĐỊA TẠNG BỒ TÁT KHỎI BỆNH

Cung Tông Tố bị bệnh tê liệt, chữa trị đã nhiều, nhưng không thấy hiệu nghiệm. Mỗi khi thời tiết thay đổi bệnh lại phát ra, chân tay sưng lên, đi lại bất tiện, xương cốt trong mình đau nhức khổ sở. Lại cuộc sống khó khăn, không nơi nương tựa, không tiền chữa trị, bệnh tình triền miên nên đau khổ vô cùng. Bởi cùng đường nên nghĩ chỉ còn cách cầu trời khấn Phật xin Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia bị cho bệnh tật chóng khỏi. Bà thành tâm khấn nguyện Quan Âm và Địa Tạng hai vị Bồ Tát. Hằng ngày quy định thời khóa, một lòng trì niệm.

Một tháng sau, bà nằm mơ đến một căn nhà hai gian, mỗi gian có hai người vạm vỡ. Thấy Tông Tố đến gần, một người hỏi: “Cô bị chứng bệnh gì?” Tông Tố thưa: “ Bệnh phong thấp, đau các khớp xương, không có tiền chữa trị. Vị này mỉm cười bảo: : “Tốt hơn hết là đừng uống trà”. Tông Tố bèn cáo từ lui ra, tỉnh giấc thì ra là một giấc mộng, nên cũng chẳng để ý.

Hơn một tháng sau, vô tình nhớ lại, chợt nghĩ tại sao người cao lớn đó lại nói như vậy. Lại nhớ ra mình nghiện trà, mà lại thích uống trà đặc. Tuy không nhớ đến lời nói trong mộng, nhưng mỗi khi uống trà thì có cảm giác lạ, mấy lần mới thấy lời nói trong mộng quả có ý nghĩa. Vì mỗi khi uống trà thì thấy bệnh lại phát ra. Nếu uống nước sôi thì thấy bệnh nhẹ đi. Cứ vậy mà thử nghiệm, mỗi lần đều đúng cả. Từ đó không uống trà, chỉ uống nước sôi một thời gian thì bệnh lặn khỏi hẳn.

Thật là lạ lùng! Trong Kinh sách viết rằng: “Thuốc A Gìa Dà chữa khỏi vạn chứng bệnh, lời nói quả không sai.

Nay ghi lại để báo Phật ân, và cho những bệnh nhân được hiểu thấu.

Nguồn: Diệu Liên

Related Articles

Responses