NHƯ THẾ NÀO MỚI THỰC SỰ LÀ BIẾT QUAY ĐẦU SÁM HỐI?


🌷🌷🌷
(Rất nhiều người không biết cách sám hối nên ngày ngày sám hối mà tội nghiệp chẳng thể tiêu trừ)

🍁 Thuở xưa, sau khi Phật nhập Niết bàn 900 năm, tại thành La duyệt kì, Ấn Độ có một vị Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thế phiệt tên gọi là Vasubandhu (Thiên Thân Bồ Tát), đức hạnh, thông minh, tài trí không ai sánh kịp. Ngài Thiên Thân có một người anh tên là Vô Trước, lớn lên cả hai anh em đều xuất gia học Phật, làu thông Tam tạng kinh điển, nhưng hướng đi của hai người khác nhau: ngài Vô Trước xu hướng Đại thừa, ngài Thiên Thân thực hành theo Tiểu thừa. Bấy giờ ngài Thiên Thân đã trước tác 500 bộ luận để bài xích Đại thừa và nêu cao giáo pháp Tiểu thừa. Ngài Vô Trước rất lo ngại em mình đã lạc hướng, không những có hại cho bản thân mà còn có hại cho đạo pháp nữa. Vì muốn tìm cách cứu em quay trở lại với giáo pháp Đại thừa nên ngài Vô Trước liền thị hiện bệnh nặng, cho mời ngài Thiên Thân đến để vĩnh biệt:

– Anh chắc không qua khỏi!

– Anh đau bệnh gì mà mau yếu thế ?

– Vì em!

Ngạc nhiên, ngài Thiên Thân hỏi tiếp :

– Em có chuyện gì làm cho anh phải đau?

– Em hủy báng giáo pháp Đại thừa, tội ấy cực trọng! Sợ em sẽ đọa địa ngục Vô Gián, anh quá lo nên sanh bệnh!

Ngài Thiên Thân vô cùng cảm động, nhận thấy chỗ lỗi lầm của mình, nhân sẵn có con dao bên cạnh, muốn tỏ cho ngài Vô Trước thấy lòng hối hận của mình, bèn cầm dao đưa lên và nói:

– Giờ đây, trước anh, em xin cắt lưỡi và chặt tay để chuộc tội.

– Không! Không! Làm thế không chuộc được tội đâu! Em đã dùng lưỡi biện luận, tay trước tác, hủy báng chánh pháp, sao giờ đây em không dùng chính lưỡi ấy, tay ấy mà xiển dương chánh pháp hòng chuyển hóa tội khiên?

Từ đấy, ngài Thiên Thân vận dụng hết tâm trí và năng lực, trong thời gian ngắn đã trước thuật 500 bộ luận xiển dương Đại thừa, thuyết phục hàng muôn người trở về Đại thừa, làm cho Đại thừa chói sáng khắp nơi. Ngài trở thành vị tổ thứ ba của Duy thức tông, suốt đời chăm lo tu luyện, một niệm hiến thân vì đạo, xiển dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh cho đến ngày viên tịch năm 80 tuổi.

🙏 Câu chuyện về Bồ Tát Thiên Thân đem đến cho chúng ta một khai thị rất quan trọng. Phật dạy có hai hạng người cao quý ở đời: một là người không bao giờ phạm lỗi lầm, hai là người đã phạm lỗi mà biết quay đầu hướng thiện. Hạng người thứ nhất hẳn là chúng ta không có phần, chỉ còn hi vọng sẽ được như hạng người thứ hai mà thôi. Có ai mà chưa từng phạm lỗi, tạo nghiệp? Rất nhiều người biết chính mình tội nghiệp cực sâu nặng, hàng ngày đều rất nỗ lực sám hối. Nhưng sám hối như thế nào? Ngày ngày đọc tụng Lương Hoàng Sám, lạy mấy bộ sám hối, trước Phật đều đặn xướng lên bài kệ: “Con xưa đã tạo bao ác nghiệp/ Đều do vô thỉ tham sân si/ Từ thân khẩu ý phát sanh ra/ Hết thảy con nay xin sám hối”, rồi an tâm rằng vậy là mình đã sám hối trước Tam Bảo. Tội lỗi thực sự có tiêu trừ hay không? Rất khó nói! Thực ra, sám hối một cách chân chánh phải bao gồm hai điểm: “hết lòng ăn năn” và “sau không phạm nữa”. Trước Phật, Bồ Tát dập đầu xin sám hối, hứa thế này hẹn thế kia, khi cảnh duyên đến vẫn cứ là để phiền não tập khí làm chủ, sám hối rồi phạm lại, tội lỗi có thể tiêu được hay chăng? Vậy phải làm như thế nào? Triệt để quay đầu lại được giống như Thiên Thân Bồ Tát thì không những tội nghiệp chẳng còn, mà đó cũng chính là cách để tu công đức từ ngay trong phiền não.

☘️☘️☘️☘️☘️

– Nếu trước đây đã từng sát sanh hại vật, nguyện từ nay bảo vệ mạng sống muôn loài, phóng sanh cứu vật.

– Nếu trước đây đã từng keo kiệt, xan tham, trộm cắp, nguyện từ nay xả tài làm phước, bố thí, cúng dường với tâm hoan hỉ và bàn tay rộng mở.

– Nếu trước đây đã từng dâm dục, tà hạnh, phá hoại tổ ấm của người, nguyện từ nay hết sức vun vén, bảo vệ hạnh phúc gia đình người khác.

– Nếu trước đây đã từng dối trá để tổn người lợi mình, nguyện từ nay luôn tôn trọng sự thật, lợi mình lợi người.

– Nếu trước đây đã từng nói lưỡi hai chiều, đâm thọc khiến đôi bên bất hòa, nguyện từ nay luôn nói lời đem đến sự hòa hợp.

– Nếu trước đây đã từng bịa đặt, thêu dệt, nguyện từ nay luôn nói lời chân thật, ích lợi.

– Nếu trước đây đã từng nói lời thô ác, chửi mắng người, nguyện từ nay luôn nói lời nhẹ nhàng từ ái.

– Nếu trước đây đã từng chê bai Tam Bảo, phỉ báng kinh điển, nguyện từ nay dùng miệng để đọc tụng kinh điển, dùng lời nói để tán thán, hoằng dương chánh pháp của Như Lai, hộ trì Tam Bảo.

🌷🌷🌷Hoa sen từ trong bùn mà có thể vươn lên, ngay nơi phiền não tức Bồ Đề. Cho dù đã tạo nghiệp cực trọng, nhưng nếu có thể phát nguyện dũng mãnh sửa đổi lại thì đó cũng giống như căn nhà tối ngàn năm được ánh mặt trời chiếu đến, lập tức bóng tối chẳng còn nữa. Không phải chỉ có sám hối bằng lời, mà căn bản vẫn là phải thực sự thay đổi từ trong tâm niệm, ấy chính là chân thật sám hối.

“Bao nhiêu phiền não cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”.

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x