NHỜ CÔNG ĐỨC QUÉT THÁP PHẬT ƯỚC NGUYỆN VIÊN

NHỜ CÔNG ĐỨC QUÉT THÁP PHẬT ƯỚC NGUYỆN VIÊN
VIÊN THÀNH

Trong thành Xá vệ có một vị trưởng giả từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật. Sau khi ông qua đời liền được sinh lên cõi trời. Từ đó, người vợ thương nhớ chồng, thường đến quét dọn ngôi chùa do chồng bà xây dựng trước đây. Một hôm, người chồng từ xa lên tiếng nói với bà rằng: “Ta là chồng của nàng ngày trước, nhờ công đức xây dựng chùa nên đã được sinh lên cõi trời. Vì thấy nàng luôn thương nhớ ta nên đặc biệt từ cõi trời giáng hạ xuống đây. Chỉ tiếc vì thân người ô uế chẳng được được thanh tịnh như chư thiên, nên chúng ta không thể gần nhau được nữa. Nếu nàng vẫn muốn làm vợ ta thì nên thường cúng dường Phật và chư Tăng, quét dọn chùa chiền tháp Phật, phát nguyện được sinh về cùng một cõi trời với ta”.
Người vợ làm theo đúng như lời ấy, sau khi mạng chung quả nhiên được sinh lên cùng một cõi trời ấy, cùng nhau nới nghĩa vợ chồng. Cả hai cùng đến lễ Phật, được đức Phật thuyết pháp cho nghe, liến chứng quả Tu đà hoàn.
Trong kinh có dạy rằng: “Quét chùa trong khắp một cõi Diêm phù đề không bằng quét một ngôi tháp Phật chỉ lớn bằng bàn tay”. Cho nên, công đức quét tháp Phật là hết sức lớn lao.

Related Articles

Responses